Välj en sida

Handling
I den här filmen diskuteras ordens betydelse. Vad betyder exempelvis ordet idiot? Vem har bestämt vad olika ord betyder och var kommer orden ifrån?

Våra ordböcker måste skrivas om då och då, eftersom språket hela tiden förändras. Vi har många lånord från exempelvis engelskan. Svenskan är ett nordiskt språk och syskon med danskan och norskan.

Under vikingatiden pratade alla i Skandinavien ungefär samma språk, men senare utvecklades olika språk. Med kristendomens införande kom många latinska ord men i Sverige har vi lånat flest ord från tyskan. Andra lånade ord i svenskan kommer från Frankrike såsom möbler, parfym, modern och balett. Från engelskan har vi lånat räls, lokomotiv, turist, sport och rekord.

Svenskan har även lånat ut ord till engelskan såsom window.


Förslag på fortsatt arbete
Ords ursprung och betydelse intresserar många och att dessutom veta lite mer om svenskans lånord brukar vara spännande. Att vi i svenskan lånar ord från både franska, tyska och engelska språket är vi medvetna om. Men vilka ord har vi lånat? Låt eleverna på egen hand eller parvis ta reda på lite mer om våra lånord.  Avsluta gärna med att samtliga elever/grupper delar med sig av sina nyfunna ord till klassen.

Genom att använda sökmotorer och använda sökorden ”lånord engelska”, ”lånord franska” och ”lånord tyska” kan eleverna få fram intressant information. Finns det kanske också lånord från andra länder än de vi nämnt?

I samband med sökandet av lånord måste eleverna vara källkritiska och fundera på vilken källa som ligger bakom informationen de fått fram. Är det en privatperson, en sida utan avsändare, en liten tidning eller en hembygdsförening som publicerat faktan?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9:
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.