Välj en sida

Handling
I den här filmen får vi träffa en tjej som delar med sig av hur det är att vara ung och bo i egen lägenhet. Hon betalar sina egna räkningar, men är beroende av studiemedel för att kunna göra det.

När inte studiemedlet kommer in i tid på hennes konto uppstår problem. Hur ska hon kunna betala sina räkningar?

Att flytta hemifrån är en stor omställning för många ungdomar. Det är många utgifter som ska betalas såsom hyra, bredband, telefon, busskort, mat, kläder, hygienartiklar, hemförsäkring och TV-licens.

I filmen träffar vi ytterligare några ungdomar som berättar om sin ekonomi. Dessutom diskuteras vissa utgifter som läskdrickande. Är det verkligen nödvändigt att dricka cola varje dag?

Förslag på fortsatt arbete
Läsk, snacks, festande och biokvällar kostar pengar. För att studiemedlet ska räcka måste man ha koll på sin ekonomi. Även en liten inkomst kan växa, om du är medveten om dina utgifter. Du kan lära dig att bli medveten om vilka utgifter som är nödvändiga och vilka som kan vänta. Godis, pizza och smink kanske kan vänta några veckor och på så vis vis kan du spara undan pengar.

En pizza i veckan kostar inte speciellt mycket, men vad kostar det att köpa en pizza i veckan under ett helt år. Eller vad kostar allt chipsätande under ett år. Genom att tänka årskonsumtion blir det enklare att se att även små utgifter har betydelse och blir stora när de slås samman.

På ung ekonomi finns det bland annat fakta om olika former av sparande, samt hur det är att flytta hemifrån och ansvara för hushållsekonomin. En bostadskalkyl brukar vara givande att skriva ned och som utgångspunkt kan en schablon användas. Förutom hyra ska även mat, kläder, el, telefon, försäkringar, hygien och sporter betalas.

Titta gärna på bostadsmarknaden för att få ett marknadsmässigt pris på en liten lägenhet där ni bor. Utgå ifrån hyran och låt därefter eleverna kalkylera sina utgifter. På detta vis blir ökar medvetenheten om vad det kostar att flytta hemifrån. Diskutera även vad som ingår i respektive kategori inom schablonen. Vad ska rymmas inom hygien exempelvis? Finns det andra utgifter, som inte finns nedtecknade i schablonen?

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet Hem­ och konsumentkunskap 7-9 ska innehålla följande centrala innehåll:

  • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.