Välj en sida

Handling
Filmen inleds med att vi får träffa Jasmine som är 12 år gammal. Hon och hennes familj blev förföljda i Irak och har därför fått fly till Sverige.

När en människa är förföljd i sitt land och hotas till livet har man rätt till skydd i ett annat land. Den rätten kallas asylrätten och detta är en av våra mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor på jorden, och har skrivits ned av FN. Det står till exempel att alla ska vara medborgare i ett land och få bestämma över sina egna liv. Alla har rätt att bestämma vem man vill gifta sig med samt vilken religion man vill utöva. Här står även att varje människa har rätt att söka skydd i andra länder vid förföljelse. Jasmine och hennes familj fick söka skydd i Sverige, och även stanna kvar i landet.

De mänskliga rättigheternas historia började för väldigt länge sen. Lemkin kämpade för att vi skulle ha regler om mänskliga rättigheter, men Hitler satte stopp för detta då han inledde andra världskriget. Många dödades på grund av att Hitler tyckte att vissa människor var mindre värda än andra.

Tre år efter andra världskriget hölls ett viktigt möte i Paris och de mänskliga rättigheterna skrevs ned av världens ledare.

Förslag på fortsatt arbete
Inled gärna en diskussion efter att ni tagit del av filmen. Vill du ha hjälp med att komma igång kan du prova att använda följande frågor:

  • Är alla människor lika mycket värda?
  • Lever vi enligt de mänskliga rättigheterna?
  • Hur kan vi arbeta med mänskliga rättigheter i klassen?
  • I filmen får vi höra att ”När vi delar upp oss i vi mot dem, så blir inte alla lika mycket värda”. Hur tänker ni om detta påstående? Är det sant?

För att arbeta vidare inom området passar det bra att dela in eleverna i lekgrupper.

För att alla ska ges möjlighet att leka med alla i min klass brukar jag emellanåt bestämma lekgrupper för mina elever. Jag delar i barnen i grupper om 5-6 stycken och skriver sedan ner alla grupper på färgade papper som jag fäster med elevernas namn i respektive grupp utåt på klassrumsfönstret. På så vis blir grupperna synliga utifrån och det blir enklare att veta vilken grupp man tillhör. Vid första lektillfället får översta barnet i varje grupp en markering. Detta innebär att just de barnen bestämmer lekarna tills rasten är slut. Nästa gång är det nästa barns tur att bestämma aktiviteter.

Att arbeta med barnkonventionen är ett återkommande inslag i min undervisning. Vi har tillsammans tolkat konventionens alla påståenden genom bilder och text. Vi utgick från en kortfattad variant som är framtagen av Rädda barnen, men Unicef ger en längre beskrivning av  konventionen som kan användas av äldre elever. Dessa sitter synliga på klassrumsväggen och är enkla att hänvisa till när någon känner sig kränkt eller utanför.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.