Välj en sida

Handling
Skadegörelse kan vara både stort och smått, och inte sällan är alkohol inblandat i detta beteende. I filmen får vi bland annat träffa Peter, som är 17 år, och kär i en tjej som heter Elin.

Elin har precis blivit ihop med Peters kompis, vilket fick Peter att bli riktigt arg. Efter att ha åsamkat stor skadegörelse på den lokala badplatsen åkte han fast och dömdes till ungdomstjänst, samt fick betala ett stort skadestånd för det han hade förstört.

Ungdomar intervjuas i filmen och berättar om sina tankar kring sabotage.  Även polisen Andreas Sander intervjuas i filmen. Han menar att ungdomar brukar starta med mindre skadegörelse, men att det sedan brukar eskalera och bli mer allvarligt sabotage. inte sällan är alkohol inblandat.

Drabbas man av skadegörelse måste man alltid betala en viss del själv, den så kallade självrisken, trots att en försäkring är tecknad. Även personer som inte är straffmyndiga, det vill säga är under femton år, kan krävas på skadestånd. Filmen avslutas med att ta upp vilka konsekvenser skadestånd kan få för den enskilda individen.

Förslag på fortsatt arbete
Låt eleverna diskutera två och två innan du låter några elever komma till tals i helklass. Frågeställningar som kan diskuteras:

  • Vem/vilka är det som saboterar?
  • Varför tror du man saboterar?
  • Vilka konsekvenser kan sabotage få för den enskilde individen?
  • Vilka konsekvenser kan sabotage få för samhället?

Skolan är en av de viktigaste brottsförebyggande aktörerna och Brottsrummets material kan vara ett stöd i ditt arbete med eleverna. Brottsrummet är en satsning av Brottsförebyggande rådetHär finns flera lektioner som passar elever på högstadiet och gymnasiet. Du kan även testa dina elevers kunskaper om rättsväsendet och vad de vet om mobbning.

Koppling till läroplanen 

Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.