Välj en sida

Handling
Mia är 13 år och bor i en by i Europas sista vildmark, i Västerbottens län. Hon är sameflicka och familjen äger renar. Mia går i sjunde klass, i en skola som ligger nio mil hemifrån.

Det finns även sameskola för samebarn, där barnen läser traditionella skolämnen blandat med samernas kulturhistoria och språk.

Alla i samebyn hjälper varandra med arbeten, och framförallt hjälps de åt med slakten av renarena. Med hjälp av en motorcykel och en helikopter samlas renarna ihop inför slakt. Det är flera tusen renar som ska samlas ihop på detta vis.

Djuren är märkta i öronen och varje renägare har sitt speciella märke. Man ärver rätten att äga renar, men idag finns inte så många samer kvar som försörjer sig på renar.

Ingen vet med säkerhet varifrån samerna kommer ifrån ursprungligen. Däremot vet man att samerna till en början levde av fiske, men numera är det enbart av renar.

På vintern äter renarna lav, framförallt gråmossa. Samerna utfodrar dem extra vid riktigt kalla vintrar. De får både renfoder och hö, eftersom laven göms i snö.

Förslag på fortsatt arbete
Filmen ger en intressant inblick i hur samerna lever och försörjer sig på renskötsel. Mia, som är huvudperson i filmen, går i skola, tillbringar fritiden tillsammans med vänner, men hjälper även till med familjens renskötsel.

Efter filmen kommer eleverna troligtvis ha många funderingar och här kommer några frågor som diskussionen kan ta avstamp i:

  • Renskötare är Sveriges äldsta yrke, men hur lär man sig yrket?
  • Kalhyggen är ett hot mot renskötsel. Hur kommer detta sig? Finns det fler hot?
  • Varför är det viktigt att lära sig om samernas levnadssätt och historia?
  • Hur tror ni att det är att leva som same?

För att få mer information och fakta om samer passar det bra att besöka samernas sida Sametinget. Här finns information om var samerna bor, samerna som urfolk, det samiska språket, deras historia, religion och kultur.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.