Välj en sida

Handling
En tioårig flicka, bosatt i Indien är huvudpersonen i filmen. Hon heter Selvi och bor i en by som ligger i södra Indien. På hennes gård bor hela släkten tillsammans.

På morgonen får barnen varm mjölk till frukost. Därefter äter de i huvudsak ris och grönsaker, som lagade mål under dagen.

För att hålla de onda andarna borta från gården brukar mamman i familjen strössla ut sand i ett vackert mönster på marken.

Selvi går i skolan och bär uniform. Skolan börjar alltid med en morgonbön och därefter samlas klasserna i sina klassrum. Lunchmaten serveras på marken utomhus och består mestadels av ris och grönsaker. Selvis kompis arbetar på ett tegelbruk i närheten och har gjort det sedan hon var tolv år. Hon kan inte gå i skolan, eftersom hennes familj behöver pengarna som hon tjänar för att kunna överleva.

Förslag på fortsatt arbete
Emellanåt tittar vi på filmer som visar hur barn lever i andra delar av världen. Jag tycker det är viktigt att barnen i min klass får ta del av hur olika det kan vara att vara barn i Sverige jämfört med andra länder. På detta sätt hoppas jag att eleverna ska få mer förståelse för andra människors levnadsvanor.

Mitt mål med filmerna är dessutom att de ska acceptera olikheter bland människor och utveckla en nyfikenhet för andra människors liv .

Vi diskuterar alltid olikheter och likheter efter vi sett filmer som den här. Dessutom brukar vi fästa en knappnål på vår världskarta som markerar landet som vi fokuserar på och pratar om. Ibland sätter vi också upp en bild av huvudpersonen från den aktuella filmen. Detta gör det enklare att minnas handlingen och huvudpersonens liv för att därefter kunna koppla andra filmer, böcker, tidningsartiklar och texter till innehållet vi fått genom filmen.

Koppling till läroplanen

Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-3: 

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.