Välj en sida

Handling
Vad är fakta och vad är propaganda? I den här filmen får vi bland annat lära oss att information är ren fakta, medan propaganda är vinklad fakta.

Propaganda är ett sätt att kommunicera ett budskap, och faktan är anpassad och framtagen så att den passar avsändarens syfte.

Med propaganda vill man påverka människor att tycka, tänka och handla på ett visst sätt. Men vi måste försöka tänka efter om det vi ser eller hör är hela sanningen?

Propaganda har funnits så länge vi kan minnas. Idag är internet och sociala medier de största källorna till propaganda, eftersom det möjliggör snabb spridning av ett budskap till väldigt många mottagare.  I och med denna spridning måste vi vara än mer källkritiska.

Ursprunget till informationen kallas för en källa. Det finns både förstahandskällor, andrahandskällor och tredjehandskällor.  Att vara källkritisk innebär att man kollar flera källor och jämför, samt ifrågasätter information.  Att vara nyfiken och ställa sig frågan ’Kan detta verkligen vara sant?’  är viktigt.

Genom att lära sig vara källkritisk kan man även se till att falsk information inte delas till andra människor och sprids vidare. Alla har ansvar att stoppa spridning av falsk information.

Förslag på fortsatt arbete
Att arbeta med källkritik är spännande inom alla åldrar. Även de yngre skolbarnen behöver lära sig hur man möter och resonerar kring den information vi kommer i kontakt med på nätet. I och med enkelheten för människor att dela information till andra måste vi alltid vara källkritiska.

I min klass inledde vi arbetet med källkritik genom att läsa sagan Superundersökarna som givits ut av Skolverket. Sagan handlar om flickan Emma som plötsligt får besök av ett fantasidjur, Snytkorven, när hon sitter och spelar på sin dator. Snytkorven lär Emma vara källkritisk. Regelbundet pausas sagan och elevernas tankar och funderingar kan naturligt lyftas upp till diskussion. Ett uppdrag i sagan är nämligen att eleverna ska undersöka och ta reda på information om ett valt ämne. De ska bli superundersökare!

Jag delade in mina elever i grupper om tre och bad dem fundera på vad de som superundersökare skulle vilja veta mer om. Förslagen som framkom var många. Bland annat ville några barn veta hur det första språket utvecklades. Några barn ville veta varifrån alla stenar kommer ifrån och en tredje grupp ville veta mer om Pippi Långstrumps liv och hur det är att växa upp som kändis.

Vi pratade om olika källor och besökte biblioteket, ringde och mejlade experter, tittade på filmer, läste dagstidningar och sökte på olika sökmotorer på nätet. Därefter fick samtliga grupper redovisa vad de kommit fram till i klassen.

Koppling till läroplanen

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.