Välj en sida

Vi lär oss om- skelett och musklerHandling
Om vi någon gång haft träningsvärk, blåmärken eller ont i en kroppsdel har vårt skelett eller våra muskler utsatts för belastning.

Vi har en inre benstomme, som kallas skelett. Skelettet skyddar bland annat våra inre organ. Exempelvis skyddar kraniet hjärnan och revbenen skyddar lungorna.

Skelettet består av levande vävnad som läker ihop om det blir skadat. Benen i skelettet har leder och rörelserna styrs av våra muskler.

I filmen får vi veta vad som är skillnaden mellan ben och brosk. Vi får även veta varför vi har leder och att lederna hålls ihop av ledband.

Vi har över 640 muskler i kroppen. Muskler gör att vi kan röra oss, men våra muskler gör även att vi kan andas och att vårt hjärta kan slå.

Muskler och ben arbetar tillsammans för att vi ska kunna röra oss. Hjärtats muskel arbetar hela tiden utan att bli trött, med att pumpa runt blod i kroppen.

Att använda skydd vid sporter är viktigt för att förhindra skador. Att dessutom äta nyttig mat gynnar skelettet och musklerna i kroppen genom att göra dem starkare. Att dessutom träna sin kropp regelbundet förhindrar till viss del att skador sker och att kroppen blir starkare. Även vila är betydelsefullt, så att kroppens olika delar kan återhämta sig.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen startade vi med att känna på skelettet. Vi startade med skallen och var överens om att skallen är ett bra skydd för hjärnan. Likaså revbenen tyckte många barn var spännande att undersöka, och att dessa dessutom är ett skydd för våra lungor är viktigt att känna till.

Vi sammanfattade all fakta vi fått fram genom filmen och genom litteratur om kroppen i en gemensam tankekarta på tavlan. Eleverna skrev faktatexter som de limmade in i sin temabok om kroppen och avslutade med att klippa ut ett skelett och limma in det på sidan bredvid sin faktatext.

Veckan därpå pratade vi främst om muskler och gjorde på samma sätt som veckan innan. Vi sammanfattade all vår kunskap om muskler i en gemensam tankekarta på tavlan. Eleverna skrev egna meningar och skapade ytterligare en sida i sin temabok. Därefter målade de muskler på en människokropp.

Mallar till människokroppar hade jag tillverkat i förväg, som kunde användas till de barn som tyckte det var svårt att rita en egen.

I samband med att barnen skapade texter och bilder om skelettet och musklerna diskuterade vi följande frågeställningar:

  • Vilka olika ben och muskler känner du till i kroppen?
  • Känner du till någon funktion som de olika benen och musklerna har?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.