Välj en sida

Fresh - vad vill vi äta?Handling
Att maten på din tallrik ser god ut behöver inte betyda att den innehåller bra näring. Filmen beskriver hur livsmedelsproduktionen har kommit att bli ett ohållbart system för både miljön och för människor.

Att föda upp kycklingar, grisar och kor är inte som det var förr i tiden. Idag används bekämpningsmedel i mycket större utsträckning. Uppfödningen är storskalig och fodret innehåller många gånger antibiotika för att djuren ska hållas friska.

I filmen möter vi bland annat kycklinguppfödaren som maximerar sin uppfödning till över 100 000 kycklingar varje sommar och vinter. Djuruppfödningen har blivit en storskalig, men kan det fortsätta på det här viset?

Det enda sättet att föda upp många djur på ett och samma ställe kräver att djuren får antibiotika för att inte bli sjuka. Precis på samma sätt är det för bönder som odlar majs, soja, ris och bomull. Utan bekämpningsmedel skulle de inte kunna skydda sina grödor.

I filmen träffar vi även författare, ekologiska bönder och affärsmän runt om i USA, som visar hur livsmedelsproduktionen och djurhållningen kan göras på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi får även inblick i djurfabriker och vilka konsekvenser avfallet innebär för miljön.

På grund av den höga mängden av läkemedel, hormoner och bekämpningsmedel kan det inte användas som gödsel, utan samlas i stora laguner. På bondgårdar är djurspillning en tillgång, medan det i djurfabriker skapar ett stort problem för miljön.

Förslag på fortsatt arbete
Filmen ger många funderingar och inte minst börjar man fråga sig hur det ser ut inom den svenska livsmedelsindustrin.

  • Finns det djurfabriker även i Sverige?
  • Matas korna här i Sverige med foder av kött?
  • Använder svenska bönder bekämpningsmedel på åkrarna?
  • Och matas de svenska djuren med antibiotika för att hålla sig friska?

Börja med att diskutera filmen och lista de frågor ni önskar svar på. Dela därefter in klassen i mindre grupper, som på egen hand letar fakta om livsmedelsindustrin och djurhållningen i Sverige. För att underlätta arbetet kan du tipsa om följande sidor eller titta på dem tillsammans i klassen.

Svenskt Kött

WWF

Köttguiden

Avsluta med att respektve grupp redovisar vad de kommit fram till och berättar sin bild av den svenska livsmedelsindustrin.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.