Välj en sida

Kan man plocka spagetti?Handling
Pasta är ett italienskt ord och betyder deg. Det är gjort av vete, som är världens viktigaste sädesslag och det har odlats i över 6000 år. I Sverige odlas även andra sädesslag, som råg, havre och korn.

Sverige är ett långt land och det innebär att vädret ser olika ut beroende på var vi bor i landet. På våren ska säden sås och i filmen får vi möta Lasse som arbetar som bonde. Lasse måste harva innan han kan så havrekorn på åkern. Säden får därefter näring för att kunna växa på bästa möjliga vis. Säden behöver även ljus, värme och vatten.

Ekologisk odling innebär att man inte använder gifter, det vill säga kemiska bekämpningsmedel. I filmen delar bonden Inger med sig av sina erfarenheter av ekologisk odling.

I slutet av augusti och i början av september är det dags att skörda veten. Säden lagras i torn, som kallas silon, innan den transporteras vidare till en kvarn för malning. I kvarnen maler man säden till mjöl och då är den klar för att förpackas i pappåsar.

På bagerierna bakas bröd nattetid, och i filmen får vi se hur tekakor och småfranskor bakas nuförtiden.

Förslag på fortsatt arbete
De flesta barn tycker om pasta, men inte alla vet vad pasta är tillverkat av. Innan filmen kan det vara intressant att höra elevernas tankar och fråga vad de tror pasta är tillverkat av.

Som komplement till filmen kan det passa bra att läsa om spannmålsodling. Råg, vete, havre och korn är de viktigaste spannmålen i Sverige. Både mjöl och foder till djur görs av spannmål.

Har ni möjlighet att plocka in sädeslagen i klassrummen för att titta närmare på dem, samt jämföra dess utseende är detta ett intressant och ofta uppskattat inslag. Annars kan ni titta på bilder och läsa mer om  spannmålens historik, egenskaper och användning. Måla gärna av respektive sädesslag på vita papper och montera dem sedan på ett svart, större papper. Om ni har tillgång till akvarellpennor är detta en passande teknik att arbeta med och resultatet brukar bli mycket lyckat.

Vill ni prova på att odla i klassrummet kan ni börja med att ta del av manualen: Odla i klassrummet året om. I denna finns många värdefulla tips som underlättar planeringen av dina lektioner.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.Undervisningen i ämnet teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.


Undervisningen i ämnet bild ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.