Välj en sida

Den stora björnenHandling
Det här är en saga om ett syskonpar, en björn, en jägare och en morfar. Storebror Jonathan och lillasyster Sofia ska åka tåg till sin morfar själva, men egentligen hade Jonathan hoppats på att få åka dit alldeles själv. Detta bidrar till att Jonathan känner sig irriterad och försöker på flera möjliga vis skaka sig loss från lillasystern.

Utanför trädgården hos morfar gömmer sig en hemlig värld och så snart Sofia har gått utanför muren, som avgränsar trädgården från den stora skogen, blir hon bortrövad av en stor björn. När Jonathan inte hittar sin syster blir han orolig och börjar leta.

I mörkret bland höga granar, små gröna grodor och älgar letar Jonathan dag och natt. Med hjälp av en jakthund söker Jonathan efter Sofia och lyckas till slut spåra upp henne. Hon hittas lekande tillsammans med den enorma björnen, som hon har hunnit skapa en fin relation med.

Förslag på fortsatt arbete
Att be om ursäkt när man gjort något man ångrar är viktigt, och då känns det oftast bättre för alla som varit inblandade. I filmen ber Jonathan sin syster om ursäkt när han funnit henne i den stora skogen.

Att vara osams som syskon är vanligt, men även i ett syskonförhållande är det viktigt att respektera varandra och lära sig att be om förlåtelse.

Diskutera gärna följande frågor i barngruppen:

 • På vilket sätt har det uppstått bråk eller irritation mellan dig och ett syskon eller en kompis?
 • På vilket sätt ber du ditt syskon eller din kompis om förlåtelse?
 • Hur känns det att be om förlåtelse?
 • Hur känns det när någon annan ber dig om förlåtelse?
 • Är det viktigt att säga förlåt eller finns det andra sätt att visa att man ångrat sig?

Sagan om den stora björnen är även bra att utgå ifrån när du vill öva på att få dina elever att återberätta en handling i kronologisk ordning. Antingen kan de skriva ner handlingen med en tydlig början, mitten och ett slut, eller så kan de måla berättelsen.

För de yngre eleverna kan det passa bättre att illustrera handlingen i bild. Då kan de måla tre alternativ sex bilder och utgå ifrån vad som hände först i filmen, i mitten på filmen, samt i slutet på filmen. Jag brukar skära till vitt ritpapper i mindre format, genom att dela ett A4-papper i fyra delar. Bildserierna brukar vara uppskattade att ta del av bland klasskamraterna, så dekorera gärna klassrumsväggen eller en vägg i bamba med dessa.

Om du berättar att andra elever ska få ta del av serierna, så brukar engagemanget bli större bland barnen. Det är oftast roligaste att rita och skriva när man vet att någon annan ska få ta del av ens arbete.

Koppling till läroplanen
Skolans mål är att varje elev:

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person­ beskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild, tillexempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.