Välj en sida

Hajar och valar - en del av havets ekosystemHandling
Ungefär 70% av jordens yta består av hav. I världshaven finns flera hundratusentals arter att utforska.

Vad är egentligen ett världshav? Jo, det är ett hav som omsluts av flera kontinenter. Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten är världshav.

I världshaven simmar den mäktiga kaskeloten. Den kan dyka ner till 2000 meters djup för att söka upp bläckfiskar som den gärna fångar som föda. Kaskeloten är det störta djuret på jorden.

Knölvalar är duktiga på att sjunga och varje individ sjunger med olika dialekter. det är inte enbart knölvalar som sjunger, utan delfiner är också bra på att göra ljud i från sig. De lever i samtliga världshav och har förmågan att stänga av ena hjärnhalva samtidigt som den andre är aktiv. Detta innebär att den både kan sova och hålla vakt samtidigt.

På djupare vatten kan bläckfiskar hittas. Det finns cirka 800 olika arter av bläckfiskar och det är sant att den kan spruta ut bläck ifall den utsätts för hot.

Sköldpaddor finns också i de stora världshaven. Den gröna havssköldpaddan kan väga ungefär 200 kilo. Den största av samma art vägde så mycket som 800 kilo. De unga sköldpaddorna är köttätare, medan de äldre sköldpaddorna föredrar vegetarisk föda.

Clownfisken är en väldigt speciell fisk som lever tillsammans med anemoner, som skyddar clownfiskar mot fiender. Det är ett mysterium att inte clownfisken bränner sig på de giftiga anemonerna. Clownfisken kan byta kön från hane till hona.

Förslag på fortsatt arbete
Det finns många djur i haven, så efter filmen kan ni tillsammans skapa en tankekarta på tavlan för att lyfta fram olika arter. Är någon art okänd för någon elev kan du enkelt söka upp denna på datorn, ipaden eller på smartboarden för att få en bild att visa.

Att välja ett eget djur att forska om är spännande och leder oftast till stor inspiration och lust att lära sig mer om det valda ämnet. För de yngre barnen tycker jag det passar bra att begränsa länkvalet genom att eleverna får söka ett havsdjur på bestämda sidor. På National Geographic kids finns fakta på engelska om många djur som enkelt kan tas fram genom att söka på djuret i sökrutan. Både text och bilder kan därefter användas i sammanställningen av elevernas faktahäften.

Fakta om djur i havet hittas även på unga fakta eller på wikipedia.

Skriv gärna upp länkarna på tavlan som eleverna får lov att besöka för att kunna genomföra övningen. Därefter kan eleverna med fördel arbeta parvis med att leta fram fakta och sammanställa denna, samt komplettera sin skrivna text med bilder som förstärker texten.

Avsluta gärna med att eleverna berättar för varandra vad de har lärt sig och visar bilder på djuren de forskat om.

Koppling till läroplanen
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhälls­ utvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 1–3:

  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 4-6:

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.