Välj en sida

Jag är IngridHandling
Stig Björkman har i den här filmen dokumentarat Ingrid Bergmans liv med hjälp av dagboksanteckningar och intervjuer med Bergmans tre barn.

Ingrid Bergman är en av de internationellt mest kända svenskarna genom tiderna och spelade i europeiska och amerikanska filmer. Hon tilldelades en Oscar tre gånger, vilket är världens mest prestigefyllda filmpris.

Ingrid föddes år 1915 i Stockholm och utvecklade tidigt ett stort intresse för film och fotografi. Båda hennes föräldrar gick bort tidigt och Ingrid var bara 13 år gammal när hon blev föräldralös. Hon fick flytta till olika släktingar och levde i en kaotisk och orolig tid i flera år framöver.

Som 16-åring var Ingrid närvarande som statist vid filminspelningar och ett par år senare blev hon antagen på Dramatens elevskola. Snart fick hon flera eftertraktade roller, både nationellt och internationellt, och hoppade därför av skolan.

1937 gifte sig Ingrid med den blivande kirurgen Petter Lindström och året därpå föddes deras dotter PIa. I slutet av 1940-talet sökte Ingrid kontakt med regissören Roberto Rosselini. Hon fick en roll i hans kommande film och de inledde ett förhållande. Tillsammans fick paret tre barn. I slutet av 1950-talet gifte sig Ingrid för tredje gången, då med teaterdirektören Lars Schmidt.

Under sitt liv bodde Ingrid i Italien, Frankrike, London och Sverige.

Förslag på fortsatt arbete
När Ingrid och Roberto Rossellini inledde ett förhållande var båda redan gifta. Deras kärleksaffär blev därför en skandal i medierna i flera länder. Detta innebar att Ingrid fick stora problem, eftersom ingen i Hollywood ville arbeta med henne. I USA uppmanades människor att inte längre ta del av hennes filmer, på grund av skandalen. 

Diskussionsfrågor:
Våra medier är fria, men de har även ett visst etiskt ansvar. De etiska publiceringsreglerna har tagits fram för att skydda individer från lidande i samband med publicering. På 1940-1950- talen fanns ingen pressetik och detta orsakade såklart ett stort lidande för Ingrid Bergman.
Hur tror ni hennes liv hade skildrats i medierna ifall hon hade varit en man?
Hur tror ni Ingrid Bergmans liv hade visats i medierna ifall hon hade levt idag?

Ingrids passion för film drev henne ständigt till nya utmaningar och platser. Hon fick flera stora roller och flyttade långt ifrån sina barn för att arbeta med filminspelning. Att ha vårdnad om ett barn är förknippat med vissa plikter, såsom att ge barnet trygghet och fostran.
Vilket ansvar anser ni att Ingrid tog gentemot sina barn?
Vad är positivt respektive negativt med att handla som Ingrid gjorde?

En av de mest kända roller som Ingrid Bergman haft är som Ilse i filmen Casablanca. Visa gärna några scener från filmen och samtala om innehållet, skådespeleriet eller miljöerna.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.