Välj en sida

Svenska blommor - sommarenHandling
Nu när sommaren är här plockas ofta blommor i små buketter. Inte sällan vill barn veta vad de olika blommorna kallas.

Eftersom jag själv inte är så duktig på olika växter, tog jag hjälp av den här filmen.

Den person som gav blommorna dess latinska namn heter Carl von Linné och levde på 1700-talet. Han blev känd över hela världen och i den här filmen får vi lära oss mer om våra tolv vanligaste sommarblommor. Här nedan sammanfattas dessa:

 • Skogsnävan är en flerårig växt som går att hitta i hela Sverige. Den är som vanligast på ängar och utmed dikeskanter.
 • Käringtand är en gul ört som hittats i hela landet på både torra och fuktiga marker.
 • Blomsterlupin blommar i juni och juli och hittas ofta i dikeskanter. En blomma som nästan alltid finns i midsommarkransar är Prästkragen. Den trivs bra i hagar och på ängar.
 • Smörblomman trivs vid stränder, hagar och öppna skogar. Den har en stark smak och ogillas därför av djur.
 • I familjen Blåklocka finns bland annat Större blåklocka. Formen likar en kyrkklocka och insekterna använder klockan som ett paraply när det regnar.
 • Vit näckros är Sveriges största blomma och den kan hittas i hela Sverige.
 • Rödklöver är en flerårig ört och färgen på kronan är röd, rosa eller vit.
 • Hagfibbla är en gul blomma och en flerårig ört som trivs i hela landet.
 • Blåklint är Östergötlands landskapsblomma och den finns främst på odlad åkermark. Förr i tiden blandades den ner i tobak, för den fina färgens skull.
 • Smultronblomman finns ofta vid vägkanter i stora delar av Sverige, och blommar från maj till juli. Det här var Linnés favoritblomma.
 • Gulmåran har små blommor, som doftar väldigt starkt. Förr trodde man att den starka doften kunde bota sjukdomar.

Förslag på fortsatt arbete
Det är intressant att veta mer om Carl von Linné och på Ungafakta.se finns en en spännande text om naturforskaren. Här finns även olika pyssel och experiment att presentera för barngruppen.

Inför sommarlovet passar det exempelvis fint att skapa ett så kallat herbarium på fritidshemmet. Det är en samling av torkade växter och frön, som med fördel kan samlas i en pärm eller i en egengjord bok.

Kanske väljer ni utgå ifrån de tolv vanligaste blommorna som presenterades i filmen och försöker att samla dessa i ett gemensamt herbarium. Hittar ni blommor som inte presenterats i filmen kan ni troligtvis hitta dessa här på Naturhistoriska riksmuseets sida. Jämför bilden med den levande blomman och försök att lista ut vilken växt ni hittat. Glöm inte att anteckna blommornas latinska namn i er samling.

Lycka till!


Koppling till Läroplanen
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
i årskurs 1–3:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.