Välj en sida

Busige BennyRegniga dagar är det mysigt att kunna visa film på fritidshemmen, men ibland kan det vara svårt att hitta en passande film. Ofta har hälften av barnen redan sett de filmer som föreslås på den skola där jag arbetar.

Den här filmen, Busige Benny, hade däremot inte så många elever tagit del av. Dessutom kan filmen kännas lite extra spännande då den utspelar sig när barnens mor- och farföräldrars föräldrar var små barn.

Eftersom film och rörlig bild idag är en naturlig del av undervisningen i skolan, måste vi även diskutera filmen som ett språk och visa eleverna hur de tolkar, analyserar och förstår olika slags filmer. Filmer kan med andra ord visas av olika anledningar i skolan, men viktigt är att de kopplas till läroplanen och inte enbart visas för nöjes skull.

Handling
Filmen Busige Benny är tänkt att visas för låg- och mellanstadiet och skildrar livet på 1930-talet. Benny är en mycket uppfinningsrik och kreativ liten kille som älskar att hitta på hyss. Bennys lärarinna, hans mamma och hans bror ogillar påhitten och tycker mest att Benny är till besvär.

Bennys pappa, som är fiskare, befinner sig långt hemifrån men förväntas komma hem när julen närmar sig. Benny väntar otåligt på fiskebåtarna, men inser snart att hans pappa inte finns närvarande. Då börjar Benny smida planer och planerar för hur han skall få återse sin pappa igen.

Förslag på fortsatt arbete
Många scener i filmen utspelar sig i skolmiljö som ska likna 30-talets skola. Barnen har kläder som ser annorlunda ut än dagens barnkläder och lärarinnan har en annan roll än i dagens skola. Detta tycker jag är intressant att samtala om i barngruppen.

På 30-talet var det populärt bland barn att samla på bokmärken eller samlarbilder. På samlarbilderna var det ofta idrottsstjärnor och filmstjärnor. Att leka med pappersdockor, eller så kallade klippdockor, var också vanligt. Vill ni prova på att leka med klippdockor på fritidshemmen finns det fina att skriva ut här.

Vill ni fortsätta att leka i 30-talsanda passar det bra att gå ut på skolgården och spela kula, hoppa hopprep eller spela brännboll.

Koppling till läroplanen
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.