Välj en sida

Havets sångSåhär i slutet av terminen, innan sommarlovet tar vid, kan det vara skönt och avslappnande att få njuta av en välgjord animerad film på skola eller fritidshem.

Filmen Havets sång har fått många priser, och var dessutom Oscarsnominerad.

Handling
Vi får träffa Ben och hans lillasyster Saoirse i filmen, som tillsammans upplever en fantastisk resa tillbaka till sitt hem i havet.

Under resans väg upplever syskonparet myter och magi, som både förgyller deras resväg men samtidigt försvårar för dem att ta sig tillbaka till havet.

Lillasyster Saoirse är en så kallad selkie, det vill säga en blandning av säl och människa. Hon har tappat sin röst och som den sista levande selkien måste hon sjunga havets sång för att rädda sitt folk från att gå under för alltid.

De fint animerade figurerna, som omringas av vackra färger och mönster, tar oss tittare in i en mystisk sagovärld. Den irländska folkmusiken framhäver berättelsen på ett naturligt och medryckande sätt.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen kanske några elever är intresserade av att veta mer om Keltisk mytologi, och då passar det bra att ta del av den här sidan. Det är intressant att veta att kelterna var ett av de äldsta folken i Europa. Kelterna var ett framgångsrikt, krigiskt folk, som trodde på flera gudar och gudinnor.

I alla tider har det funnits krigare och i slutet av 1100-taet började krigare att tänka på vilka bilder och färger de bar på sin klädsel och sina vapen. Genom att ha olika bilder på sina vapensköldar kunde krigarna förstärka vad de ville framhäva till sina motståndare. På ungafakta.se finns ett flertal vapensköldar att skriva ut, så att eleverna själva kan prata om dem och ge dem mönster och färger. Under varje vapensköld finns en förklarande text som beskriver vad varje sköld symboliserar.

Koppling till läroplanen
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.