Välj en sida

Bad- och sjövettHandling
I den här filmen får du lära dig mer om badvett, det vill säga värdefull information om hur man bör bete sig tryggt i närheten av vatten.

I simhallen får vi den största vattenvanan under året, eftersom säsongen här i Sverige inte gör det möjligt för oss att bada året om. I simhallen kan barnen öva på att hoppa, leka, simma under vattnet och åka rutchkana för att öka sin trygghet i vatten.

Att vara simkunnig kräver följande kunskaper:

  • falla i vattnet
  • få huvudet under ytan
  • simma upp till ytan
  • simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim

Att kunna simma 200 meter kräver god teknik och är ett mått på god simkunnighet.

Så här års är det även viktigt att prata om sjövett i skolan. Hur ska du bete dig när du åker båt eller fiskar? Det viktigaste är att bära flytväst. Prova gärna flytvästen vid bad, så att du och dina nära vet hur det känns att ha den på sig i vatten. Att dessutom sitta stilla i båten är viktigt, annars kan båten välta.

Om båten skulle välta är det viktigt att stanna kvar vid båten och vifta med armarna. Det är enklare att bli sedd bredvid båten, så simma aldrig iväg till en annan plats. Ser du någon i nöd, så ring 112 och påkalla hjälp.

Förslag på fortsatt arbete
Att så här innan sommarlovet prata om bad- och sjövett tycker jag är viktigt. Inför varje sommar behöver informationen repeteras och diskuteras, så barnen kan känna sig trygga när de befinner sig ute på havet eller badar tillsammans med kompisar.

Mina elever har tagit del av den här filmen filmen, samt tittat på Svenska livräddningssällskapets sida. Vi läste högt de olika påståendena för att därefter rita en passande bild till varje mening. Jag kopierade ut texten, klippte isär meningarna och gav eleverna varsin mening att arbeta med. Slutligen samlade vi text och bild tillhörande badvett på ett stort pappersark. Detsamma gjorde vi med båtvett.

När eleverna arbetat klart med sina bilder fick de läsa texten Badvett som ges ut av Barnens Livräddningsskola. Texten består av 18 informativa sidor, med både text och bild. Länken har jag även skickat hem till barnens föräldrar och bett dem att tillsammans högläsa hemma.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag­ och ryggläge.
  • Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö.
  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar,spel och vid natur­ och utevistelser.