Välj en sida

Enkla maskinerHandling
Vad är enkla maskiner och hur underlättar de vår vardag?
Varje gång du skriver med en penna, klipper med en sax eller vrider om en vattenkran, då använder du enkla maskiner.

Det är med andra ord en anordning som förenklar en arbetsuppgift genom att ändra styrkan eller riktningen på en kraft. Enkla maskiner minskar kraften som krävs för att utföra en viss uppgift.

Sex olika typer av enkla maskiner undersöks i filmen och exempel tas upp:

  • hävstången
  • det lutande planet
  • skruven
  • kilen
  • hjulet och axeln
  • blocket

Förslag på fortsatt arbete
I Tekniktemat som vi arbetar med i min klass har jag introducerat enkla maskiner för barnen. I vissa sammanhang talas det om De fem mäktiga och i andra sammanhang nämns sex olika enkla maskiner. Vi beslutade oss för att prata om fem maskiner, istället för sex stycken.

Vi inledde med att ta del av filmen och pausade med korta spontana diskussioner mellan de olika avsnitten. Vi tittade även på filmerna De mäktiga fem på på YouTube. I dessa filmer visas exempel på hur de enkla maskinerna hjälper oss i vardagen.

Efter filmerna tittade vi tillsammans på olika vardagliga föremål och kategoriserade dessa utifrån nedanstående rubriker.

Hävstång
Jag visade att en skruvmejsel kan fungera som en hävstång vid öppnandet av en stängd färgburk. Jag visade även kapsylöppnarens samt nötknäpparens kraft.

Skruv
En glödlampa skruvas i med hjälp av gängor och ett skruvlock på en glasburk sitter fast tack vare gängorna i locket. Vi tittade även på en vanlig skruv och jämförde denna med en spik.

Kil
Kniven är en slags kil, som vi använder i vardagen. Jag försökte först dela ett äpple med den trubbiga sidan på kniven och visade därefter vad knivens kil har för betydelse vid delning av saker.

Hjulet och axeln
Här tittade vi på en leksaksbil och pratade om att en riktig bil aldrig hade kunnat förflytta sig framåt utan dess hjul.

Lutande planet
Utanför vår skolingång har vi en ramp bredvid en trappa. Vi samlades där och några barn fick i uppgift att lyfta en säckkärra lastad med en tung låda uppför trapporna och därefter dra den uppför rampen. Vi kunde både se och höra kraftansträngningens skillnad. Rampen underlättade arbetet väsentligt.

Vill du få mer inspiration till teknikarbetet i skolan kan du titta in på den här intressanta sidan.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.