Välj en sida

Flyg - se och lär omHandling
Redan för tusentals är sedan drömde människan om att flyga och trodde att det skulle gå. Vetenskapsmannen Leonardo da Vinchi, som levde på 1400-talet, var en av dem som trodde att vi skulle kunna flyga som fåglarna.

Han var dock medveten om att vi människor skulle behöva någon slags maskin till vår hjälp, för att orka lyfta. Försöken blev många, men till slut lyckades två amerikaner att göra en flygtur med en flygmaskin. Detta inträffade för cirka 100 år sedan. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt.

I filmen får vi lära oss skillnaden mellan en helikopter och ett flygplan och när de olika maskinerna används.

Vi får även lära oss mer om det incheckade bagaget på flygplatsen. Vad händer exempelvis med de incheckade väskorna efter att de placerats på bandet? Och hur hamnar de på rätt flygplan?

Förslag på fortsatt arbete
Just nu har vi ett Tekniktema på den skola där jag arbetar. I min klass har eleverna visat stort intresse för olika transportmedel så vi bestämde tillsammans att vi skulle fördjupa oss i flygplan. Vi har tittat på filmen, diskuterat olika begrepp som är kopplade till flygplatser samt delat erfarenheter från flygresor.

Tillsammans i grupper om tre har eleverna fått studera olika bilder av flygplan och därefter skissat upp ett flygplan på papper. På skissen framgick materialval tydligt, samt färger och flygplanets omkrets samt längd.

Efter skissen fick eleverna plocka ihop passande material och tillsammans skapa flygplanet utifrån skissen. Gjordes några ändringar, skulle dessa justeras även i skissen.

Som förberedelse hade jag plockat fram material i form av toarullar, petplaskor, piprensare, tyger, tvättsvampar, flirtkulor, folie, färgade pappersark och silkespapper. Tillgång till färger och limpistoler fanns också.

Under arbetets gång tog eleverna inspiration på den här sidan. Eleverna fick även tips om att titta på skisser av flygplansmodeller här.

Nu står det åtta flygplan i klassrummet, som kommer att ingå som en del av skolans teknikutställning i slutet av veckan.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman­ fogas.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.