Välj en sida

Klimat och väder i SverigeHandling
I Sverige har vi fyra årstider och dessa har olika klimat. Somrarna har långa, ljusa dagar, medan vinterdagarna är korta och mörka. Klimatet påverkar oss, och klimatet är förutsättningen för att något ska kunna leva på jorden.

Vädret skiljer sig ofta från en dag till en annan, och är ibland väldigt lokalt. Om landmassan är platt eller bergig, samt hur stor del av landet som består av hav respektive landmassa, påverkar också landets klimat.

Forskning visar att variationen mellan våra årstider jämnar ut sig. För 10 000 år sedan var det istid och när isen smälte kunde Sverige resa sig upp från under havsytan och snart flyttade de första djuren hit.

Vi människor måste minska användning av fossila bränslen för att förhindra ytterligare klimatpåverkan. Vind-, sol- och vattenkraft är miljövänliga alternativ, som behöver användas i större utsträckning.

Genom att förändra hur vi lever kan vi bromsa stigande temperaturer och låta jorden återhämta sig. Klimatförändringar påverkar naturen negativt, såsom att vissa arter försvinner och att värmeböljor och översvämningar drabbar världen.

Förslag på fortsatt arbete
Att arbeta med övningar som ökar elevernas medvetenhet kring klimatfrågor är viktigt. På Naturskyddsföreningen har man tagit fram ett passande digitalt läromedel inom ämnet. Själv visade jag detta bildspel som introduktion till ämnet. Målet var att öka elevernas kunskaper om energi, miljö, klimat och hållbar utveckling.

Efter bildspelet och diskussionsfrågor fokuserade vi på vad det innebär att vara klimatsmart. Jag tog hjälp av den här sammanfattningen om smart energianvändning. Här sammanfattas exempelvis hur vi kan vara energismarta i köket genom att använda lock när vi kokar vatten och att det är viktigt att regelbundet avfrosta frysen för att undvika ett islager som ökar energiförbrukningen.

I badrummet är det viktigt att veta att en dusch drar mindre energi än att tappa upp ett badkar med varmvatten. Att dessutom byta ut glödlampor till lågenergilampor är en bra besparing. Likaså att dra ur mobilladdare från eluttaget när telefonen inte laddas.

Mina elever sammanfattade alla sina tankar om att vara klimatsmarta i en tankekarta. Därefter fick de parvis arbeta med en mening och illustrera innebörden av texten samt skriva ned det klimatsmarta tipset på en dator. Texter och bilder sitter samlade på två stora pappersark i klassrummet, som en daglig påminnelse.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.