Välj en sida

Angeläget, film om mänskliga rättigheterHandling
Mellan åren 2005-2010 producerade gymnasieelever i Västra Götaland dokumentärfilmer om mänskliga rättigheter i ämnet rörlig bild. Sammanlagt har det gjorts 58 dokumentärfilmer på 15 olika gymnasieskolor.

Dokumentärfilmerna skildrar berättelser om diskriminering av homosexuella, våld, hatbrott, våldtäkt, hemlöshet och livet som gammal. Filmerna är mellan 4 minuter och 10 minuter långa.


Förslag på fortsatt arbete
Att få ta del av elevarbeten brukar inspirera andra elever och förhoppningsvis ge en intressant utgångspunkt i ett eget filmskapande. Titta på flera filmer tillsammans, diskutera upplägget och bestäm er sedan för vilket filmprojekt ni vill arbeta med.

Vill ni förmedla en åsikt, skildra människors liv eller berätta något nytt om världen?

Ifall ni inte tidigare har arbetat så mycket med filmskapande kan det vara bra att begränsa er och fokusera på ett syfte. I mitt tidigare blogginlägg diskuterades e-mobbning som är ett aktuella ämne idag. Så många som 36 % av Sveriges barn och unga har någon gång haft en allvarlig negativ upplevelse av Internet. Utgå gärna från detta ämne och låt eleverna i grupper arbeta fram ett filmmanus, som de sedan utgår ifrån.

Att skriva en text som ska filmatiseras kan verka svårt, men på sidan voodofilm finns många bra tips och idéer på hur nybörjare kan komma igång. Antingen introduceras innehållet i klassen eller också kan smågrupperna på egen hand läsa igenom texten.

För att spela in filmerna kan ni använda er av appen iMovie. Denna gör det möjligt att filma med iPads och att enkelt bearbeta filmmanuset.

När manus har skrivits, rollerna är tillsatta och filmen känns bearbetad och klar passar det bra att bjuda in skolans övriga elever till filmvisning.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Undervisningen i bild ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.