Välj en sida

E-mobbningHandling
Elaka kommentarer, utfrysning, rykten, uthängning och e-mobbning. Anonymiteten på nätet gör det möjligt att snabbt frysa ut någon, men på Friends menar man att det inte är någon skillnad på kränkning i det verkliga livet och kränkning på nätet. Det är alltid olagligt. Så många som 36 % av Sveriges barn och unga har någon gång haft en allvarlig negativ upplevelse av Internet.

I filmen får vi möta Ida som, när hon var 15 år gammal, blev kränkt på nätet och var utsatt för e-mobbning. En film på henne lades ut på nätet och 300 000 människor hade sett filmen som kom att skapa ett negativt rykte om henne. En tjej på Idas skola lade ut filmen. Ida fick möjlighet att prata med kuratorn på skolan och gjorde därefter en anmälan hos polisen.

Blir du utsatt för trakasserier på nätet är det viktigt att spara bevismaterial i form av bilder, chattsessioner och filmer för att därefter polisanmäla detta.

Förslag på fortsatt arbete
Att känna till vilka regler som gäller på nätet, för att inte kränka eller såra någon annan är bra att diskutera i klassen.

Hur beter du dig på nätet? Varför kränker människor varandra på nätet?

I filmen får vi ta del av några viktiga punkter att utgå ifrån. Diskutera gärna dessa i klassen.

  • Tänk efter före, skulle du kunna säga det du skriver ”öga mot öga”?
  • Utgå ifrån dig själv, välj att inte skriva taskiga kommentarer eller gilla ett smygtaget foto. Hur skulle du själv känna?
  • Välj bort oseriösa sidor, avstå från sidor med kränkande innehåll och dåliga anmälningsmöjligheter.
  • Anmäl kränkningar, det finns stöd och hjälp att få.

Friends arbetar förebyggande i skolorna och utbildar skolpersonal, men menar att det också är viktigt att den som utsatts måste söka hjälp hos Bris eller någon vuxen på skolan som hen känner förtroende för.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.