Välj en sida

Åka utförHandling
Elin är åtta år och har precis flyttat tillsammans med sin pappa till en lägenhet. Den nya skolan, som hon har börjat i, skiljer sig mycket från hennes förra.

Flytten är första mötet med klasskillnader för Elin. Hennes nya klasskamrater har andra intressen än vad hennes gamla kamrater hade.

Elin försöker passa in och gör flera försök för att komma in i den nya gemenskapen – hon vill ju också kunna berätta om resor och nya platser. Men när klassen ska iväg på friluftsdag med utförsåkning på schemat känns olikheterna extra jobbiga.

Förslag på fortsatt arbete
Att förstå det samhälle vi lever i är en viktig del av de samhällsvetenskapliga ämnena, men trots det är det sällan som jag diskuterat klasskillnader i min lågstadieklass. Förmodligen har jag inte hittat en naturlig ingång till ämnet, men med hjälp av filmen ”Åka utför” fick vi till en bra diskussion som många var delaktiga i.

I detta sammanhang fick vi också möjlighet att diskutera olika arbeten och vilka konsekvenser olika utbildningsbakgrund kan få.

Lars Sandin, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att diskussioner om klasskillnader generellt får för lite plats inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Han har analyserat samhällskunskapens styrdokument, som läroplaner och kursplaner, samt ämnesundervisning i praktiken. Han menar vidare att en del av målet med samhällsundervisningen handlar om att lära sig förstå samhället.

Med detta i åtanke måste vi lärare även bli bättre på att visa olikheter bland individerna i samhället. Som ytterligare bakgrundsmaterial kan man läsa artikeln Klasskillnader får lite plats i SO i tidskriften Skolvärlden, där Lars Sandin är citerad.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­ villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  • Yrken och verksamheter i närområdet.