Välj en sida

Hållbar utveckling återvinning - glasförpackningarHandling
Om vi slänger glas i naturen försvinner det aldrig, men vad händer med en flaska som slängs i återvinningen?

En glasflaska som inte längre används, är så kallat avfall och ska sopsorteras och slängas i glasåtervinningen. Avfall och skräp är allt som vi människor inte längre vill ha kvar och spara.

Avfall innehåller ofta giftiga ämnen och dessa måste därför tas om hand på bästa sätt. När mobilen eller diskmaskinen inte fungerar längre, så lämnas den ofta in på en återvinningsstation. På detta sätt kan farliga ämnen tas om hand på bästa möjliga sätt.

På en avfallsanläggning sorteras avfall som så småningom ska bli till nya produkter. Allt avfall som bränns är skadligt för vår hälsa, vår miljö och vårt djurliv. Det är därför viktigt att kunna återvinna så mycket som möjligt.

Barnen Maja och Olle följer med en sopbil i filmen, för att se vad som händer med en glasflaska. Om vi fortsätter att använda naturresurserna på samma sätt som vi gjort hittills kommer de att ta slut, och därför måste vi arbeta vidare med att återvinna avfall.

Materialet glas har funnits i ungefär 9000 år och har kunnat återvinnas under en lång tid. På svensk glasåtervinning tas flera lastbilar med glas emot dagligen, så att de kan återvinnas. Det mesta glaset sorteras i maskiner innan det smälts och tillverkas till nya glasflaskor och burkar i stora maskiner.

Man tillsätter kisel, soda och kalk vid glastillverkningen. När återvunnet glas blir till nytt glas används mycket mindre energi än om man hade framställt nytt och glas kan smältas om i det oändliga.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen passar det bra att prata om glasets kretslopp. Information om detta hittar du på Svensk glasåtervinning.  Här beskrivs insamlingsprocessen och vad som får lämnas till glasåtervinning. Vidare finns information om glasets väg i återvinningscentralen. Inte sällan finns det främmande föremål, som liknar glas, som måste sorteras bort. Slutligen kan du läsa om resultatet, det vill säga vilka produkter som kan framställas av återvunnet glas.

Glasflaskor kan även återanvändas och användas på ett nytt sätt än vad de gjorde från början.

I grupper kan eleverna diskutera hur en flaska eller glasburk kan få ett nytt användningsområde, innan de källsorteras. Kanske målas flaskorna om till vaser för att dekorera klassrumsfönstren till våren? Eller varför inte skapa fågelmatare av glasflaskor? Glasburkarna kanske kan förvandlas till ljuslyktor med hjälp av färg och glitter?

Låt idéerna flöda och omsättas i skisser, innan skapandet tar vid.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Undervisningen i ämnet teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.