Välj en sida

Korta fakta- stereotyperHandling
Denna film handlar om att sortera ut begreppet stereotyp. Vad är egentligen en stereotyp?

Enkelt förklarat skulle man kunna säga att en stereotyp är en förenklad generalisering av en person eller en hel grupp av människor. Stereotypen erbjuder således en förenklad, men ofta negativ bild av en individ eller en hel grupp människor.

Ett exempel är att alla som bär glasögon gillar att läsa böcker. Eller att alla flickor tycker om färgen rosa.

Skolan har i uppdrag att motverka stereotyp könsmaktsordning. Stereotyper är farliga eftersom de kan leda till fördomar, sexism och rasism. Oftast stämmer inte stereotypen, eller fördomarna, överens med personen i fråga.

En geografisk plats kan påverka hur människor lever, men på varje plats finns det många olika människor som inte platsar in på någon stereotyp. Att en viss typ av människor lever  på landsbygden och en annan typ av människor helst bor i storstaden, stämmer därför inte fullt ut med verkligheten. Vi måste vara medvetna om att stereotyper ofta raderar ut unika särdrag som finns i grupper.

Förslag på fortsatt arbete
För att synliggöra elevernas tankar om stereotyper kan du ställa följande frågor och låta dem vara grunden till en diskussion parvis och därefter klassvis.

  • Vem bor på landsbygden?
  • Vem lyssnar på dansbandsmusik?
  • Vem gillar att tågluffa?
  • Är det flickor eller pojkar som är stjärngossar?

Efter filmen kan det vara intressant att arbeta vidare med bildanalys. Granska bilder, från tidningar, böcker och läromedel, tillsammans med eleverna. Vilka personer ser ni på de aktuella bilderna? Vilka syns inte? Vad händer på bilderna? Vem gör vad? Vad händer om vi kastar om personerna på bilderna?

Är du även intresserad av att fördjupa dig i hur stereotypa uppfattningar styr förskolans och skolans vardag för flickor och pojkar finns Mia Heikkilä forskningsöversikter att läsa här. Mia Heikkilä forskar i pedagogik vid Mälardalens högskola och har varit knuten till bland annat Skolverket och regeringskansliet.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.