Välj en sida

Korta fakta- elektricitetHandling
Hur skulle ett liv utan elektricitet se ut? Hur skulle det vara att leva utan att lyssna på musik, äta rostat bröd  eller TV-tittande?

I filmen får man ta del av grundläggande  fakta om elektricitet. Viktiga begrepp som ledare och isolatorer gås igenom.

Dessutom diskuteras vad en krets är och hur den fungerar. För att förstå hur en krets fungerar kan den liknas vid en cykelkedja. På detta vis blir det enklare att förstå hur allt fungerar.

Elekricitet kan vara farligt, så att skydda sig när man handskas med el är viktigt. Vilka material som leder elektricitet får vi veta mer om, samt vilka material som inte leder elektricitet.

Förslag på fortsatt arbete
Fortsätt gärna med att prata om elsäkerhet i klassen.

Vad vet eleverna idag? Vilka förkunskaper har de inom området?

Därefter kan ni tillsammans testa klassens kunskaper om elsäkerhet här. Frågor som Varför det är extra viktigt att tänka på elsäkerhet i ett badrum, samt varför det är farligt att klättra upp på ett tåg tas upp. Frågorna passar bra som underlag för vidare diskussion i mindre grupper eller i helklass.

Avslutningsvis kan eleverna spela spelet Stötnisse, för att testa sin elkunskaper. Syftet med spelet är att hjälpa Stötnisse när han råkar ut för knepiga situationer. På samma gång ges mer fakta om hur vi ska handlas med elektricitet på bästa möjliga vis.

Skolverket har givit ut en fördjupande text, till några av punkterna i det centrala innehållet. Här kan du som pedagog få fler tips till arbetet med elsäkerhet.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.