Välj en sida

Det här är mitt land - SpanienHandling
Filmserien Det här är mitt land ger barnen möjlighet att upptäcka flera olika länder. I den här filmen får vi träffa Ines som är 11 år och bor i Spaniens huvudstad Madrid. Staden har mer än 4,5 miljoner invånare och sammanlagt består Spanien av 19 olika regioner. Regionerna skiljer sig mycket, men har även mycket gemensamt, såsom fotboll och dans.

Skoluniform är vanligt förekommande i Spanien och medhavd lunch under skoldagen. Skoldagen för Marta slutar halv fem dagligen. Vissa regioner i Spanien har förutom spanskan, även egna språk såsom Katalanska som talas i de Östra delarna av landet.

I Spanien varierar klimatet mycket beroende på vilken region man bor i. Vissa delar är varmare och andra kallare. Spaniens valuta är euro och landet är ett av Europas största.

Spanien kallas ibland solfjäderns land eftersom det säljs och tillverkas många solfjädrar där. I Spanien äter man mycket fisk och skaldjur. Även tapas, små portioner mat, är en kännetecknade och omtyckt maträtt i landet (som i de norra delarna av landet har en liknande maträtt som benämns som pinchos).

Förslag på fortsatt arbete
I de flesta klasser finns barn som är födda i andra länder, eller som har föräldrar från andra länder än Sverige. I min klass har vi uppmärksammat detta genom att titta på filmer ur serien Det här är mitt land. I serien finns fyrtio länder representerade och i samband med att vi har tagit del av filmerna har barnet, från det specifika landet, fått ta med sig egen fakta om landet och någon souvenir att visa klasskamraterna.

I klassrummet har vi tillsammans målat flaggor från samtliga länder som finns representerade bland klassens elever. Flaggorna brukar vi ta fram på datorn och vi studerar tillsammans färger och mönster, samt läser texten som finns nedskriven på varldensflaggor.se.

Vi har flaggor från Spanien, Tyskland, England, Kina, Australien, Frankrike och Sverige uppsatta på klassrumsdörren. Dessa skapar ofta frågor och stor nyfikenhet kring respektive land, som vi tillsammans letat reda på svaren till. Då är smartboarden användbar, så att alla kan ta del av sökningen, urvalet och faktan som vi läser upp och diskuterar. I förlängningen kan detta bli en intressant ingång till arbetet med källkritik.

Koppling till läroplanen
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur­ och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.