Välj en sida

FlyttfåglarHandling
Tioåriga Cathy bor hos båda sina föräldrar, men växelvis eftersom de är skilda. När hon fyller tio år får hon ett okläckt ankägg i present av sin pappa. Cathy tar med sig ägget hem till sin mamma och låter det ligga under en värmelampa för att det ska kläckas.

Det blir mycket jobb för Cathy att hålla ägget varmt. Några dagar efter att hon fått ägget, upptäcker vännen Margaux att det sakta kläcks och att en ankunge pickar sig ut.

Cathys pappa har berättat att den första varelse ankungen kommer att se, kommer den att knyta an till. Det blir därför Margaux som blir speciell för ankungen. Med tanke på detta menar Cathy att det måste bli Margaux som skall ta hand om ankungen, men Margauxs muskelsjukdom gör att hon är rullstolsburen och har svårt att ta hand om ett djur.

Cathy är dock övertygad om att det är Margaux som borde få ta hand om ankungen och cyklar därför i smyg hem till sin vän med ankungen. Margaux gömmer ankungen i en resväska och Cathy ger dagligen skötselråd via Skype.

En dag upptäcker Margauxs mamma fågelbajs inomhus och snart därefter ser hon den lilla ankungen. Ankungen får flytta till en ankfarm, men Cathy gör allt för att befria den. Med hjälp av en vän och granne hämtar de Margaux och kör till farmen.

Väl där känner ankungen igen Margaux och de räddar honom. Filmen fortsätter med att flickorna letar efter en passande plats i naturen för den lilla ankan att leva, samtidigt som de springer på en rad nya, spännande utmaningar.


Förslag på fortsatt arbete
Jag tycker att filmen passar bra att visa på mellanstadiet, då den väcker många stora frågor.

Filmen passar som underlag för att diskutera alla människors lika värde, oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Margaux, som har en muskelsjukdom, sitter i rullstol och behöver dagligen hjälp av sina föräldrar och sin bästa vän Cathy. Cathy och Margaux har en fin och nära relation till varandra, trots deras olikheter.

Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på detta vis ge eleverna en fördjupad förståelse för olika sätt att tänka och vara. Att reflektera kring olikheter och likheter är viktigt och också ett sätt att öka tryggheten i elevgruppen.

Att göra övningen Jag är inte som alla andra passar bra för att få igång diskussionen. Att vi är olika ska ses som en resurs, att vi kan bidra med olika saker och lära av varandra. Om alla vore likadana hade det varit mindre dynamik i elevgruppen, så olikheterna måste premieras.

Jag är inte som alla andra 
Börja med att alla eleverna ställer sig i en ring. Pedagogen startar leken med att göra ett jämfota hopp in i ringen och säger: Hej, jag är som alla andra för jag … (exempelvis har ätit mat idag, har två ben, går i skola, tycker om glass).

Därefter är det elevernas tur att göra samma sak.

När samtliga elever sagt en sak, inleder ni varv två med att varje elev fokuserar på någon som utmärker just hen. Hej, jag är inte som alla andra för jag… (exempelvis har hörapparat, har eksem, tycker om konståkning).

Fler passande övningar finns på Friends.se

En annan infallsvinkel kan vara att diskutera djurs betydelse för människan. I scenerna från fabriken får vi ta del av några filmklipp som visar verkligheten av djurhållning. Antagligen skapar dessa scener många frågor och funderingar hos barnen. Är det viktigt att veta hur djuren behandlats innan slakt?


Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.