Välj en sida

Drömmen om AmerikaHandling
Till Chicago kom många svenska immigranter. De flesta stannade i Nordamerika tills de dog. Just därför har Amerika en stor plats i många svenskars hjärta.

Under 1800-talets andra hälft sade man ”I Sverige föds man, till Amerika immigrerar man”. Varför var det så många som utvandrade?

Resan till Amerika var ofta besvärlig, eftersom hygienen var mycket dålig och tillgång till mat var begränsad. Detta vet vi eftersom brev finns kvar att läsa. Förhoppningar och drömmar förstärktes av de som redan hade immigrerat.

I Amerika kunde man få arbete i städerna och ibland komma över en bit jord att bruka och äga. Nybyggare fick köpa mark till en billig peng och alla jordbrukare kunde bli odlare. Det gick även att tjäna mer pengar än i Sverige för liknande arbetssysslor. Nymodigheterna i Amerika var häpnadsväckande och lockade många svenskar att åka dit.

Svenskar från samma ort i Sverige höll ihop även i Amerika, och sökte sig till samma by. Ofta fick de bygga nya bostadshus, som antingen var timrade småhus eller byggdes av torv.

Svenskarna som kom till Chicago var stolta över att komma från Sverige, men även att få bli en del av Amerika. Anpassningen till Amerika var dock svår för många. Det blev därför viktigt för svenskarna att bevara svenska ortsnamn, bak- och maträtter. Än idag finns det svenska bagerier i Chicago, som säljer bondkakor och havrekakor.

Förslag på fortsatt arbete

Starta med att diskutera filmens innehåll med hjälp av nedanstående frågor:

  • Varför hade många svenskar en dröm att resa till Amerika?
  • Vilka äventyr var det som lockade?
  • Hur såg svenskarna på de språkliga utmaningarna?
  • Vad ser ni för likheter mellan svenskar som emigrerade till Amerika på 1800-talet och människor som emigrerar från andra länder till Sverige idag?

Låt även eleverna fundera på vad de själva skulle tagit med vid en immigrering till Amerika. Förslagsvis kan eleverna först diskutera två och två, för att sedan enskilt teckna en koffert och fylla den med diverse saker, som skulle tas med på resan. Vill eleverna ha förslag på hur en koffert kan ritas kan du med hjälp av en sökmotor söka på orden ”öppen resväska tecknad”. 

Låt eleverna redovisa och berätta i mindre grupper vad de skulle tagit med sig och varför. Därefter kan bilderna hängas upp på klassrumsväggen, synliga för samtliga elever.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  • Exempel på hur 1800­ och 1900­ talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.