Välj en sida

vind2-213x300Den klassiska filmen är så mycket mer än den stormande kärleksrelationen mellan Scarlett O’Hara och Rhett Butler och kända citat som ”Frankly, my dear, I don’t give a damn”.

Det är ett starkt kvinnoporträtt av en ung överklassflicka som har allt; skönhet, charm, pengar och trädgården full av friare. Scarlett är bortskämd och van vid att få allt hon pekar på. Men när den man hon egentligen vill ha, Ashley, gifter sig med annan kvinna har hon svårt att acceptera det och försöker intrigera och nästla sig in i deras äktenskap.

När inbördeskriget bryter ut håller hon på att förlora allt. Inte bara Ashley, som ger sig ut i kriget, utan även sin familj, den älskade ranchen Tara och hela det liv som hon känner till.

Vad vi får se nu är hur den unga bortskämda flickan tvingas bli en handlingskraftig, modig och självständig kvinna. Hon tvingas också ödmjukt att acceptera att kvinnan som Ashley har gift sig med är godheten själv som förtjänar hans kärlek och när hon blir svårt sjuk är det Scarlett om sköter om henne.

Mitt i krigets kaos möter hon Rhett Butler, en lite äldre och mer erfaren man som genast fattar tycker för Scarlett. Han uppvaktar henne och lyckas hjälpa henne ur olika knipor. Och det är han, som säkert är den ende hittills, som kan vara rak och ärlig mot henne och sätta henne på plats när det behövs. Scarlett själv tycker dock att han är alldeles för burdus och hon vägrar släppa taget om Ashley. Det är inte bara hennes envishet och stolthet som till slut driver bort Rhett utan också hennes nyfunna självständighet. Dock inser hon försent att Butler är den bäste mannen för henne och när hon inser att hon älskar honom går han sin väg.

Scarlett är nu ensam med ett krossat hjärta och har åter igen förlorat allt som är värt något men hon avslutar filmen med styrka och hopp: ”After all, tomorrow is a another day!”

Tema och fördjupning

Starka kvinnor – I detta tema kan man plocka fram porträtt av kvinnor som gjort intryck inom filmens och litteraturens värld. Varför ser vi dem som starka och på vilket sätt?

Några exempel på starka kvinnor i litteraturen och på film: Pocahontas, Ronja Rövardotter, Anne på Grönkulla, Hermione Granger, Jane Austen, Lisbeth Salander.

Klassiska Hollywoodfilmer – Enligt filmhistorikern David Bordwell så finns det gemensamma stildrag för en typisk Hollywood-film – som faktiskt inte alls behöver vara gjord just i Hollywood! Berättelsen är rakt på sak och följer en tydlig dramaturgi och filmens huvudkaraktär har ofta ett starkt mål men ställs inför hinder av olika slag. Det innebär också en inre resa för personen, dvs personen ifråga utvecklas och ändras genom filmens handling och det är enbart dennes val och handlingar som är primärt avgörande för avslutet.

Några exempel på Klassiska Hollywood-filmer: Trollkarlen från Oz, Narnia – Häxan och Lejonet, Alice i Underlandet, Spirited Away.

Ämne och kursmål

Gymnasiet
Konst och kultur

Film- och TV-kunskap (KOSFIL0)
”Film från olika epoker, genrer och kultursfärer.”

”Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan.”

”Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen.”

Titta på ett par av ovan nämnda filmer, en gammal och en ny, som kan gå inom begreppet Klassisk Hollywood-film och gör en analys och jämförelse kring de olika stildragen och karaktäristiska filmgreppen.

Engelska 7 (ENGENG07)

Kommunikationens innehåll
”Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.”

”Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.”

Reception
”Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.”

Produktion och interaktion
”Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.”

”Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.”

Gör ett personporträtt av Scarlett O’Hara och redogör för hennes resa genom filmen. Hur ändras hon och varför? Hur hade hennes liv sett ut om det inte var krig tror ni? Vad har hon för positiva och negativa sidor?

Filmen hittar du hos Mediapoolen: