Välj en sida

Ozmo - learning english del 1Handling
Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt, men Mike och May hjälper barnen på ett lekfullt sätt att lära sig engelska ord. Serien består av tre delar där varje del fokuserar på ett specifikt område.

Den första delen tar upp siffror, begreppen stor och liten, hur man frågar vad någon heter, samt skillnaden mellan min och din.

Avsnittet är uppbyggt av flera mindre delar, såsom dialog, småfilmer om tecknade figurer och djurfilmer. På så vis övas det engelska språket på många olika sätt.

Förslag på förberedelse
I min klass hade några elever hört från äldre elever att de tagit del av Ozmo och lyfte frågan om även vi kunde titta på ett program. Jag tittade på det första avsnittet på min planering och skrev ned några ord som jag gick igenom med barnen innan filmen. Orden jag skrev ned var följande:

  • numbers
  • small
  • big
  • hello
  • hi
  • goodbye

Jag läste orden högt och barnen läste efter mig. Vi pratade om betydelsen och räknade siffrorna från 0-10. Därefter var de förberedda att ta del av första avsnittet av Ozmo.

Huvudfigurerna var väldigt omtyckta och vi kommer fortsätta att ta del av avsnitt från serien. Som komplement har vissa barn övat engelska på elevspel.se och tycker det är väldigt spännande att ”tjuvstarta” med engelskundervisningen såhär i år 2.

Koppling till läroplanen
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi.

Undervisningen i engelska språket ska innehålla följande centrala innehåll i år 1–3:

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.