Välj en sida

Smink under ytanHandling
Varför sminkar vi oss? Kanske är det för att föräldrar och syskon sminkar sig eller är det för att bloggare sminkar sig? Kanske är det inte så konstigt med tanke på medias påverkan och att många av våra barns förebilder också sminkar sig.

I denna film får vi bland annat reda på att människor har använt sig av smink i tusentals år för att förändra eller förbättra utseendet. På 1700-talet var det vanligt att även männen sminkade sig, ifall man tillhörde adeln eller hovet.

Förslag på fortsatt arbete
Intresset för smink är väldigt stort och många använder smink dagligen. Sminka sig kan man göra, så länge man inte gör det för någon annan än sig själv.

Att många bloggar är reklam är sällan något vi tänker på, men företag marknadsför sina produkter med hjälp av bloggare för att tjäna pengar. Många unga tar dagligen del av bloggar och påverkas på så vis av deras livsstil.

Att diskutera och ta del av några av de bloggar som dina elever besöker är viktigt för att kunna diskutera kring varför bloggarna marknadsför vissa utvalda saker och inte andra.

Exempel på frågor som kan lyftas i klassrummet:

  • Varför sminkar inte killar sig i samma utsträckning?
  • Hur mycket påverkas ni av vad era idoler säger och gör på sina bloggar?
  • Hur gammal bör man vara för att sminka sig till vardags och vem ska bestämma det?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 1-6 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.


Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

    Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:
  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.