Välj en sida

Här kommer Vettman 2 - Vett och etikett för stora och små barnHandling
I min klass har vi pratat extra mycket om bordskick de senaste veckorna, eftersom vissa elever reagerat starkt på andra elevers dåliga bordsskick.

Att äta mat med kniv och gaffel är ingen självklarhet och några elever använder sina fingrar för att få i sig maten, därför funkar denna filmen som en bra introduktion till ämnet.

Att tugga med stängd mun är svårt för många, då man gärna vill prata med kompisarna runt bordet.

Efter 9.26 minuter av filmen får vi lära oss om just bordskick, innan dess visar Vettman hur vi samarbetar på bästa möjliga vis med varandra.

Förslag på fortsatt arbete
Det finns många oskrivna regler kring matbordet och vi har valt att se filmen Katten Vettman 2 för att kunna samtala om bordskick innan vi övar praktiskt i skolmatsalen.

Ett bra bordsskick gör middagen trevligare och barnen kan känna sig trygga när de vet vilka regler som gäller runt måltiden. Efter filmen sammanfattade vi tillsammans vad vi lärt oss genom att göra en tankekarta. Dessa punkter togs upp i filmen:

  • Tvätta händerna innan måltid
  • Sitt rakt på stolen och häng inte med armbågarna på bordet
  • Vi ber artigt ifall vi vill ha något från matbordet
  • Vi pratar aldrig med mat i munnen
  • Vi provar att äta lite av varje
  • Vi väntar tills alla är klara innan vi går från bordet
  • Vi tackar för maten

Efter sammanfattningen placerade vi ett bord och fyra stolar i mitten av klassrummet, där frivilliga barn fick komma fram och öva på det vi hade lärt oss i filmen. Vi pratade dessutom om hur vi med hjälp av besticken kan markera ifall vi är klara med maten eller ska hämta mer mat.

Några barn hade fått lära sig vett och etikett av sina mor- och farföräldrar, så de var ivriga att få visa resten av klassen vad de kunde.

Numera övar vi varje gång vi äter lunch på skolan och många har redan fått ett väldigt fint bordsskick.

Koppling till läroplanen

Läraren ska:

  • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.