Välj en sida

Det här är mitt land - BurmaHandling
I den här filmen får vi träffa Po Thu som visar hur man lever i landet Burma. Burma kallas det gyllene landet, eftersom det finns så många pagoder (heliga hus) där. Burma är ett stort land, med 14 delstader.

Po visar vad en longi är och hur han offrar olika gåvor till Buddha. Po ska snart gå i kloster, som alla pojkar gör under sju dagar i Burma. De troende ber till Buddha om ett evigt liv, de vill uppleva Nirvana.

När Po åker till staden med sin mamma åker han häst och vagn, eller trapp som det kallas i Burma.

I Burma tror man på andar och offrar till dem. Folket är djupt troende och alla vill vara snälla mot varandra och skänker därför mat och vatten till behövande.

Torkad fisk och ris är basfödan och detta kan köpas på marknaden. Ris är landets viktigaste gröda.

Förslag på fortsatt arbete
Titta tillsammans på världskartan och ta reda på var Burma ligger. Är det någon elev som varit där eller kanske i något närliggande land? Diskutera därefter vad som kännetecknar religionen Buddism. Vad fick ni veta i filmen? För att få en större förståelse för att människor kan tro på olika religioner passar det bra att ta del av filmen.

Mina elever arbetar just nu med de fem världsreligionerna och Buddhismen är en av dem. Under temaarbetet får barnen gärna ta med sig föremål hemifrån som förknippas med den religion som vi går igenom. Just nu pryds därför vårt klassrum av Buddhafigurer och Dharmahjulet.

Som struktur i religionsarbetet går vi igenom religionerna Kristendom, Judendom, Islam, Buddhism och Hinduism. I en egengjord bok ritar och skriver barnen om varje religions syn på:

  • Gud
  • Heliga skrift
  • Heliga symbol
  • Heliga byggnad

Avslutningsvis kommer barnen delas in i fem olika grupper och få skapa lerfigurer över saker som förknippas med respektive världsreligion. Inom Buddhism kan de exempelvis skapa en Buddhafigur, ett Dharmahjul, en lotusblomma eller ett tempel.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper­ om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
    Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:
  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen­ domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.