Välj en sida

Skämmerskans dotterHandling
Skämmerskans dotter är en filmatisering av en bok av Lene Kaaberbøl inom Fantasygenren. Kungar, riddare och en eldsprutande drake är några av karaktärerna i filmen.

Huvudpersonen är elvaåriga Dina som bor på landet med sin mamma. Dina har ärvt mammans övernaturliga krafter och de är så kallade skämmerskor. Detta innebär att de kan läsa av människors lögner genom att se dem i ögonen. Likaså kan de läsa av handlingar och saker som människor skäms för. Dinas förmåga resulterar i att ingen vågar vara hennes vän.

Spänningen ökar i filmen när landets älskade fursteson Nicodemus anklagas för att ha dödat sin familj. Dina vill ta reda på sanningen och detta är början till en rad intriger  och förräderi i en magisk värld fylld av olika karatärer.

Förslag på fortsatt arbete
Filmen handlar till mångt och mycket om hur människor beter sig mot varandra. Diskutera gärna de olika karaktärernas egenskaper, både positiva och negativa.

Filmen kan vara en del i att arbeta med Fantasy som genre i klassen. Låna gärna hem Fantasyböcker från biblioteket och låt elevernas individuella läsning utgå från dessa titlar. Kanske kan ni även ha en högläsningsbok inom genren, som ni tillsammans diskuterar vid ett par tillfällen i veckan.

Här finns förslag på högläsningsböcker inom området:

 • Alvestad, Vägen följer hjärtat
 • Becker, Darkside
 • Funke, Bläckhjärta
 • Funke, Drakryttaren
 • Hoffman Stravaganza, Maskernas stad
 • Horowitz, Korpens port
 • Jones, Det levande slottet

När ni tagit del av filmer, böcker och diskussioner om vad som utmärker genren kan det vara intressant att skapa bilduppgifter inom fantasygenren. På ritadigitalt.com finns fem olika mallar att ladda ned för utskrift. Starta gärna med mallarna för att därefter, låta de elever som vill, måla egna fantasyteckningar. Har ni tillgång till datorer eller iPads kan eleverna söka fram bilder, som de målar av.

Att dessutom skapa tredimensionella fantasyfigurer i lera, kan bli ett spännande inslag i undervisningen och ett utmärkt innehåll att visa upp i en utställning för skolans elever.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.


Undervisningen i bild ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.