Välj en sida

Från naturresurs till produkt - hav till fiskpinnarHandling
I den här filmen får vi träffa barnen Noorah, Saga och Arvid, som lär sig mer om vad havet har att erbjuda. De besöker bland annat en fiskfabrik och får lära sig fakta om olika sorters fiskar, vilka som är nyttiga att äta och vilka som bör undvikas.

Havet är en stor naturresurs och världens hav täcker 70% av jordens yta. 98 % av allt vatten är saltvatten, så det är inte konstigt att jorden kallas för ”den blå planeten”.

Råvaror från havet är fisk, skaldjur och alger. Fisket har alltid varit viktigt för människor och därför har människor i alla tider velat bo nära havet. Det fångas cirka 300 ton fisk om året, främst i Östersjön.

I filmen undrar barnen varifrån fiskpinnar kommer. Fiskpinnar kan komma från Torsk, Alaska pollok eller från Sej, lite beroende på tillgång av fångst. För att bli fiskpinnar transporteras fisken ofta väldigt lång väg i flygplan. Fisken flygs exempelvis till Kina för att bli till fiskpinnar i fabriker, och sedan tillbaka till Sverige igen, för att säljas i frysdisken.

En del fisk och skaldjur blir rödlistade och det innebär att de får inte fiskas, utan måste få växa till sig i haven och sjöarna.

Även i våra stora insjöar fångas det fisk, men det är främst fritidsfiskare som fiskar i sjöarna. Fisk innehåller många ämnen som är viktiga för oss människor, som proteiner, mineraler och omega-3.

Vi måste vara rädda om våra hav för att vi ska kunna fortsätta äta fisk. Tänk på att aldrig slänga skräp i havet, det mår djurlivet inte bra av.

Förslag på fortsatt arbete
Efter filmen kan det vara värdefullt att diskutera vissa frågor, för att förtydliga delar av faktafilmen.

  • Vilka hot finns mot haven?
  • Vilka olika sorters fisk känner ni till?
  • Vad innebär det att fiskar blir rödlistade?
  • Hur kan vi tillsammans vara rädda om haven och skydda djurlivet?

Fisk i frysdisken liknar inte alltid fiskens ursprungliga form, exempelvis påminner piskpinnar och paketerade bitar av lax samt torskbitar mer om avlånga, fyrkantiga fiskblock. För att få veta mer om fiskens ursprung och utseende kan ni besöka sidan Fiskfakta på Marine Setwardship Council.

Att välja MSC-märkt fisk är viktigt för att uppmuntra till att yrkesfiskarna fiskar på livskraftiga bestånd. Att märka fisken på det här sättet är ett bra sätt så att vi konsumenter ska förstå att fisken vi köper är fångad på ett hållbart sätt som inte skadar havets ekosystem.

Att känna till miljömärkningar är viktigt och därför kan ni i detta sammanhang även prata  om andra märkningar som används för våra livsmedel. Att känna till märkningar ger oss svar på varifrån maten kommer, om den är hållbar och hur den har producerats. Här finns ett aktivitetsblad att dela ut till eleverna och arbeta vidare med.

För att eleverna ska känna igen märkningarna på livsmedel kan ni med fördel besöka en mataffär i er närhet och leta efter symbolerna. Dela in eleverna i grupper och låt dem gå på Miljömärkningsjakt. Använd gärna symbolerna på aktivitetsbladet, så att eleverna blir påminda om vilka symboler de ska hålla utkik efter.

Fisk för katten! är ett läromedel för årskurs 4-6 om fiske, marina näringskedjor och miljömärkning av livsmedel. Det är framtaget av Marine Stewardship Council i samarbete med pedagoger och kan enkelt laddas ned och användas i din klass om du vill ha mer tips om hur du kan arbeta med fisk i klassrummet.


Koppling till läroplanen
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhälls­ utvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunska­per om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget väl­ befinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.