Välj en sida

Goddag chefsnoppHandling
Den här filmen handlar om 17-åriga Eva, som har Tourettes syndrom. Eva bor tillsammans med sin mamma, pappa och farmor, som accepterar hennes beteende och vet hur hon fungerar.

Tourettes syndrom, som är en delvis ärftlig funktionsnedsättning innebär att en person säger och gör saker utan att kunna styra sina handlingar.

Vissa människor med Tourettes syndrom säger fula ord okontrollerat. precis som huvudpersonen Eva gör i filmen. Könsord och sexuella anspelningar upprepas och vävs in i hennes dialog med andra människor. När hennes pappa blir arbetslös blir beteendet mer framträdande och hon gör allt för att rädda familjens ekonomi.

Eva söker jobb men stöter på oförstående människor och missförstås gång på gång. Svårigheterna påverkar Eva, men tillsammans med sin farmor och farbror gör hon allt för att familjen ska kunna bo kvar i huset och slippa flytta till Berlin.


Förslag på fortsatt arbete
Den här filmen handlar till stor del om tolerans mot våra medmänniskor. Vi får lära oss mer om funktionsnedsättningen Tourettes syndrom och vad det innebär att leva med syndromet.

1177.se ges det mer information om syndromet, som kan vara värdefull att läsa in sig på efter att eleverna har sett filmen. Enbart en liten del av funktionsnedsättningen tar sig i uttryck som för Eva i filmen. Vanligare är det att ha motoriska tics som att blinka mycket, rycka på axlarna eller rynka på näsan ofta. Även att göra vissa rörelser, som en återkommande ritual, är vanligt förekommande. Eller att harkla sig ofta. Det handlar om ofrivilliga och tvångsmässiga tics som kan verka stötande för människor som inte känner till syndromet.

Att titta på filmen tillsammans, informera om syndromet, diskutera och lyfta frågan om någon i klassen har erfarenheter av Tourettes syndrom är viktigt. Ju mer förståelse vi har för andra människor, desto enklare blir det att vara en del av ett förstående och stöttande samhälle.

Det finns flera olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och antagligen har eleverna i din klass hört talas om exempelvis adhd och autism tidigare. Kanske finns det elever på skolan med dessa syndrom?

För att enklare förstå dessa elever är det av vikt att informera även om dessa och på sidan Bokstavsdiagnoser.se finns kortfattad information som eleverna antingen kan läsa själva eller muntligt få berättad från en pedagog. Här kan de även läsa om andra funktionsnedsättningar.

Koppling till läroplanen
Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:
  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.