Välj en sida

4 minuter om - regnbågarHandling
Regnbågar har alltid fascinerat människor, men få vet hur de uppstår. De flesta har säkert sett en regnbåge, men hur uppstår den egentligen?

Förr trodde man att det vid regnbågens slut fanns en skatt som vaktades av en pyssling. Så tror vi inte idag.

För att förstå hur en regnbåge uppstår måste vi förstå att solljus består av ljus med olika våglängder. Ljus med kort våglängd blir blått, lila och indigofärgat, medan ljus med lång våglängd blir rött, orange och gult.

När solljuset tränger sig in i en regndroppe uppe i luften delas ljuset upp i flera olika färger. Ljuset från många regndroppar smälts samman och bildar en regnbåge.

Färgerna i en regnbåge är röd, orange, gul, grön, blå, indigo och lila. De följer alltid samma ordning.

Förslag på fortsatt arbete
För de äldre eleverna passar det bra att låta mindre grupper arbeta med varsitt ämne. Då kan de insamla kunskaper och därefter redogöra så att övriga klassen får lära sig mer om respektive ämne.

Serien 4 minuter om består av följande delar/ämnen:

 • Laser
 • Kompassen
 • GPS
 • Arkimedes och flytvästen
 • Bakterier och virus
 • Speglar
 • Regnbågen
 • Djurens kamouflage
 • Gråt
 • Nysningar

Till varje avsnitt finns en lärarhandledning med relevanta frågor, som eleverna kan utgå ifrån när de forskar om sitt ämne.

Till de yngre eleverna är det spännande att tillsammans i klassen välja ut ett par avsnitt och arbeta lite extra med dem. Regnbågar är spännande och de teoretiska kunskaperna kan kombineras med praktiska.

Om ni tillsammans vill skapa en regnbåge i klassen behöver ni följande; en balja med vatten, en stark lampa, en spegel och ett stort vitt papper som bakgrund.

Lägg spegeln i vattnet och tänd lampan. På detta vis kommer en regnbåge uppstå på den vita skärmen. Dagsljus innehåller flera olika färger och går det genom vattnet mot spegeln kommer färgerna att uppdagas och visa sig i en vacker regnbåge.

Skapa en egen regnbåge i klassen och prata om vilka färger ni kan se. Försök även diskutera hur det kommer sig att en regnbåge bildas.

Koppling till läroplanen
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska före­ teelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.