Välj en sida

Veckopeng eller kyss?Handling
Det här är en kärleksskildring om två 11-åringars känslor, som utspelar sig i 50-talsanda. Ulla ska åka till Uppsala tillsammans med sin mamma på sommarlovet, men hon vill hellre stanna hemma och träffa Bengt och Leif.

”Jag slår vad om att ni inte vågar gå in på dambadet”, säger Ulla till killarna en dag när de sitter utanför dambadet och njuter av sommaren med sol och hav.

Barnen slår vad och det är veckopengen eller en kyss som står på spel. Killarna som gått med på vadet smyger sig in på dambadet och får därefter välja om de vill ha Ullas veckopeng eller en kyss.

Förslag på fortsatt arbete
Kärlek kan vara fin och kännas spännande, men ibland upplevas som smärtsam och ge oroskänslor. Kärlek kan beskrivas och kännas på så många olika sätt. Vi kan bli kära i människor som vi träffar dagligen, eller någon som vi har träffat på nätet. Vissa blir kära i kändisar och andra har aldrig varit kära.

Efter filmen passar det bra att prata om kärlek och lyfta vissa frågor till diskussion. Prata gärna i mindre grupper, så att så många som möjligt känner sig trygga och vill dela med sig av sina tankar. Exempel på frågor att diskutera:

  • Hur känns det att vara kär?
  • Hur vet du om någon är kär i dig?
  • Hur visar man att man är kär i någon?
  • Vad är kärlek för dig?

Efter diskussionen passar det bra att eleverna tar del av texten Att vara kär, som finns på umo.se. Sidan tar även upp andra aktuella ämnen som till exempel kroppen, våld och kränkningar och familjerelationer.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.