Välj en sida

Världens länder i korthet - NordenHandling
Nu finns det korta sammanfattningar om Nordens alla länder att ta del av.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island presenteras under fem minuter. Bland annat får vi tittare veta mer om ländernas klimat, historia, språk och religion.

I filmen om Finland får vi lära oss mer om julgubben som han heter på finlandssvenska och om norrskenet. Norrskenet kan ses under fler än tvåhundra nätter per år. I Finland talas både svenska och finska.

I filmen om Island får vi lyssna till isländska och veta att det är Europas näst största ö. Det är ett glesbefolkat land med bara trehundra tusen invånare och de flesta människorna bor i huvudstaden Reykjavik.

Vi får även lära oss mer om vårt eget land, Sverige. Vi får veta mer om huvudstaden Stockholm med nöjesparken Gröna Lund. Vi besöker även Göteborg, Malmö och Sigtuna i filmen. Den skiftande naturen presenteras och vi får titta in på ishotellet uppe i Jukkasjärvi.

Filmen om Norge visar hur det ser ut där. Djupa fjordar, fjäll och en halv miljon sjöar. Kulturhistoria är landet kända för och i filmen får vi veta mer om några kända konstnärer från Norge.

I filmen om Danmark får vi veta att en favoriträtt är stekt fläsk och smörrebröd. De största öarna i Danmark och Själland och Fyn. Danmark har ett milt klimat, för att det saknar höga berg. Härifrån exporteras mycket kött, fisk och mejerivaror.

Förslag på fortsatt arbete
Ta del av filmerna tillsammans i helklass för att därefter diskutera dem och samtidigt sammanfatta filmerna med hjälp av att göra tankekartor. Tankekartorna kan användas som hjälpmedel till att skriva faktatexter om varje land, eller ligga till grund för grupparbeten.

Som förslag kan eleverna delas in i fem grupper och bli experter på varsitt nordiskt land. För att få mer information passar det bra att söka information på nätet och att intervjua människor med koppling till länderna.

När grupperna samlat på sig tillräckliga kunskaper kan de presentera dem som ett collage eller som en bildspel på datorn. Vill du låta dem ha fler redovisningsalternativ kan informationen även sammanställas i en tidning, som en text eller som en pjäs.

Koppling till läroplanen

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunska­ per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur­ och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.