Välj en sida

film logoIntroduktion

I min klass arbetar vi ofta med film i undervisningen och jag har tidigare skrivit ett särskilt blogginlägg om det. Här kommer nu del 2 där jag fortsätter med exempel på hur jag arbetar med film på ett integrerat sätt i klassrummet.

Referera film
Ytterligare ett sätt att arbeta med film i undervisningen är att skriva om den efteråt.

  • Hur startar filmen?
  • Hur fortsätter den?
  • Hur slutar filmen?

Eleverna kan även öva på att skriva och berätta vad de tror händer efter filmens slut. Hur fortsätter filmen? Skrivövningen kan vara intressant att dela med andra genom att de muntligt läses upp.

Förstärka text och ljud
Genom att ta del av en film får eleverna aktivt ta del av bilder som kan förstärka exempelvis text ur en lärobok. Att arbeta med olika sinnen brukar uppskattas av eleverna och stärka kunskapsinhämtningen.

Känslor i filmen
Vi pratar ofta om känslor som uppkommer i samband med att vi tar del av en film. Vissa tycker en film är rolig, andra läskig, medan ytterligare några tycker att samma film är tråkig eller kanske till och med dålig. Film påverkar oss på många olika sätt, men varför är det såhär? Diskutera olikheterna som uppkommer i din klass och koppla dem till att vi är olika individer med olika erfarenheter, som gör att vi ser olika på saker och ting. Detta kan också leda in till intressanta diskussioner om varför man tycker olika, och att det är viktigt att respektera varandras åsikter.

Beskriva film
Ibland får mina elever välja att berätta om en scen i filmen, eller en huvudperson, som fängslade dem extra mycket. Berättandet kan ske parvis, i smågrupper, i helklass eller som text. I detta sammanhang är ett av målen att beskriva en scen eller en person. Här kan eleverna även öva på att göra tankekartor.

Egen film
När film är ett naturligt inslag i undervisningen är det ofta uppskattat att låta eleverna själva få arbeta med film. Forskar de om ett speciellt ämne, kan en faktafilm spelas in för att klasskamraterna ska få kunskaper om det specifika ämnet. Egna sagor och berättelser kan också dramatiseras och spelas in som film, istället för att läsas upp muntligt. Detta erbjuder ett varierat format, och ofta blir slutresultatet väldigt spännande att ta del av eftersom de olika filmerna skiljer sig åt så mycket.