Välj en sida

film logoFilm i undervisningen
I min klass arbetar vi ofta med film i undervisningen och här har jag skrivit ned några förlag på hur jag arbetar. Givetvis finns det flera faktorer som påverkar hur film kan vara ett hjälpmedel i undervisningen, såsom barngruppens mognad, ålder, samt tidigare erfarenheter.

Samtala om film
Att använda sig av film i undervisningen ger många fördelar. Ett av mina mål är att filmen ska stimulera till samtal och diskussioner i elevgruppen, som annars kan vara svåra att få till, såsom samtal om livet, döden, familjerelationer och kompisrelationer.

Istället för att prata om sig själva kan eleverna referera till  personerna i filmen och genom att situationen till viss del avdramatiseras kan ofta dialogen mellan eleverna bli mer aktiv. När klimatet är tryggt i gruppen brukar eleverna även dela med sig av egna tankar och känslor utifrån sina erfarenheter.

Ett annat syfte med samtalet kan vara förståelse av handligen, samt kunna återberätta den i kronologisk ordning.

  • Vad hände först i filmen?
  • Vad hände i mitten?
  • Hur slutade filmen?

Att dessutom ställa frågor som tillåter eleverna att göra egna personliga kopplingar är viktigt för att förstå hur de tänker.

  • Har du varit med om en liknande situation? Berätta?
  • Vad skulle du ha gjort ifall du var huvudpersonen?
  • Varför gjorde huvudpersonen som hen gjorde?

Dramatisera film
Ibland när mina elever tagit del av en film delas de in i grupper för att dramatisera handlingen. Syftet med detta tillvägagångssätt är främst att fördjupa elevernas kunskaper. Gruppen måste först diskutera filmens handling, bestämma olika roller och skriva ett manus. Därefter visas teatern upp för övriga klasskamrater. Ibland får smågrupperna se olika filmer, för att därefter dramatisera dessa. Vid sådana tillfällen får de även till uppgift att berätta om sina kunskaper till de övriga kamraterna, som inte har samma förkunskaper.