Välj en sida

GiraffadaHandling
Filmen Giraffada rekommenderas från 11 år och är ett rörande drama om veterinären Yacine och hans tioårige son Ziad. Ziads mamma dog vid förlossningen, så han växer upp tillsammans med sin pappa.

Med knappa resurser sköter de om djuren på Qalqilya Zoo, som ligger på Västbanken. Ziad tar särskilt hand om två giraffer och när en av dem dör i en israelisk raketattack blir han djupt ledsen och bestört.

Giraffen som finns kvar i livet slutar äta och även hon riskerar att dö. Antagligen är det sorgen efter kamraten som skapat detta ångestfyllda beteende. Det finns en lösning och det är att hitta en ny giraffkompis.

Förslag på fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet kan du lyssna in vilka frågor och funderingar som väckts hos dina elever under filmen. Vissa scener i filmen kan därför behöva pausas och diskuteras under filmens gång, detta för att hjälpa till att fånga upp och hantera elevernas eventuella frågor.

Ett intressant och viktigt fokus är att diskutera hur det är att växa upp i krig, bland vapen och soldater. Detta speglar en helt annan vardag än den barn i Sverige upplever. För att få mer information kan du besöka Palestinagruppens hemsida. De kan förmedla information, samt hjälpa till med idéer om hur man kan arbeta med Mellanöstern i skolan.

Ytterligare ett intressant  fokus är att diskutera kärleken till djur och hur detta framställs i filmen.
– Hur skildras Ziads kärlek till girafferna?
– Hur påverkas hans beteende när den ena giraffen dör?
– Varför tror du girafferna är viktiga för Ziad?
– Har du upplevt att ett djur fått extra stor betydelse för dig någon gång?

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads­ villkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.