Välj en sida

kodning-en-film-om-programmeringHandling
Att få en dator att göra det vi vill, kallas kodning och i filmen möter vi flera barn och ungdomar som berättar om sina erfarenheter vad gäller just kodning.

Även vuxna berättar hur de använder sig av kodning i sina arbeten. Men varför är det så viktigt att veta mer om kodning?

Krav på digital komptens ökar och programmering blir därför väsentligt att kunna för alla skolelever. Framtidens jobb kommer till stor del vara digitala, vilket innebär att alla måste känna till kodning och programmering.

Kodning kan beskrivas som ett nytt språk, eller ett verktyg, och nya spel kan skapas på detta sätt. Kod är det språk som måste användas för att kommunicera med datorer. Datorer förstår enbart ettor och nollor, så att förstå kod är viktigt för att kunna få en dator att göra det du vill att den ska göra.

Men vad är då programmering? I filmen beskrivs det såhär:
Att skriva och planera kod, och att hitta problem som ska lösas och att komma på hur problemen ska lösas. Det handlar till stor del om problemlösning.

Programmering beskrivs i filmen som ett stort kreativt pussel, som i mångt och mycket handlar om att lösa problem och lägga alla pusselbitarna på rätt plats.

Förslag på fortsatt arbete
Studier visar att tillgång till datorer på skolorna inte är tillräckligt, utan det viktiga är att undervisningen ger eleverna den digitala kompetens som samhället kräver. Likaså är pedagogernas kunskaper viktiga inom kodning.

Med kod kan olika saker byggas digitalt och nya möjligheter öppnas upp. Programmering är lite som lego, vi har en vision som vi sedan försöker att bygga upp.

För att lära sig mer om kodning är det viktigt att börja öva, experimentera och leka med kod. Att exempelvis låta dina elever prova på programmeringsspråket Scratch är ett exempel som nämns i filmen och som kan öka både intresset och kunskapen kring kodning.

Scratch är gratis att ladda ner och på den här youtubefilmen finns enkla instruktioner att ta del av för att komma igång, ifall du som pedagog känner dig osäker inom ämnet.

Även Kodcentrum, som är en ideell förening, har en intressant sida som gratis introducerar alla som är intresserade för programmering. För att få uppdaterad information kring programmering i skolan och hur du som pedagog kan arbeta med dina elever kan du anmäla dig till deras nyhetsbrev på den här sidan.

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6:
  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.