Välj en sida

rainbowHandling
Det sista som överger människan är hoppet. Precis som ordspråket säger är handlingen i filmen knuten till hoppet. Att våga tro och sikta mot mål som känns omöjliga i andras ögon.

Filmen utspelar sig som en fin saga om de två barnen Pari och Chotu som bor i Indien. Eftersom deras föräldrar har omkommit bor de tillsammans med sin farbror och faster. Pari, som är storasyster, har lovat sin lillebror Chotu en ögonoperation eftersom han är blind.

Dessvärre har varken barnen eller deras vårdnadshavare några pengar. De lever enkelt och Paris uppgift är att hjälpa sin lillebror dagligen, så att han klarar av sitt skolarbete.

Pari är fast besluten om att hjälpa sin bror, så att han ska kunna se med sina egna ögon. Genom brev skriver hon till sin stora idol, Shah Rukh Khan, och ber om hjälp. Han är känd för att engagera sig för barns rättigheter och är en av de mäktigaste personerna i Indien. Pari skickar dagligen brev till Khan för att berätta om situationen hon lever i och förklara vad hon önskar hjälp med.

En natt ger sig Pari och Chotu av på en resa, för att försöka träffa idolen personligen. Resan kommer att bli fylld av både farliga och vackra stunder. På sin resa möter de många religösa människor, som de tidigare aldrig har träffat eller hört talas om.

Filmen slutar lyckligt och Chotu genomgår en lyckad ögonoperation, men vägen dit är lång.


Förslag på vidare arbete
Det finns många olika ingångar till diskussioner efter att ni tillsammans har tagit del av filmen. Ni kan fokusera på drömmar, religion eller hur det är att växa upp i ett annat land än Sverige.

Att drömma är viktigt för människan. Utan drömmar tycker många människor det är svårt att uppleva livet som meningsfullt. Många behöver ett eller flera mål att sikta och blicka mot. Hur ser barnen i klassen på det här med drömmar?

 • Vad drömmer du om?
 • Är det viktigt att ha något att se fram emot?

I filmen träffar Pari och Chotu flera religiösa grupper som bland annat dyrkar Den Heliga Modern och Motorcykelhelgonet. De blir välsignade, vägledda, spådda och hjälpta av sikher och hinduer, och filmen ger möjlighet att diskutera religion och dess betydelse.

 • Vad innebär begreppet religion?
 • Vilka religioner nämns i filmen?
 • Vilken betydelse kan religion ha för olika människor?
 • Känner du till fler religioner?
 • Vilka religioner finns i vårt närområde?

Att vara barn i Indien skiljer sig mycket från att växa upp i Sverige, och detta är också ett ämne som kan vara intressant att diskutera.

 • Vilka skillnader uppmärksammade du med hjälp av filmens handling?
 • Hur skiljer sig skolan i jämförelse med din egen skola?
 • Hur skiljer sig Paris och Chotus bostad mot ditt boende?


Koppling till läroplanen
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 1-3:

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden­ dom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.