Välj en sida

hur-vet-du-det-vilka-kallor-kan-du-lita-paHandling
Att granska källor är viktigt, för hur ska vi annars veta vilken information som är sann? Vilka källor ska vi våga lita på? Och vad är egentligen en källa? Källor kan vara en kompis, lärare, tv, radio, tidningar. Det finns både förstahandskällor och andrahandskällor.

Förstahandskällor har själv fått informationen, men när de berättar informationen vidare till andra blir mottagarna andarhandskällor. Inte sällan förändras informationen mellan förstahandskällan och andrahandskällan.

I filmen liknas detta vid viskleken. Ordet som först viskas förändras ganska ofta på vägen och slutligen kan ordet och innebörden ha blivit något helt annat.

Förslag på vidare arbete
Vad är en hund? är frågan som ställs i denna film. Hur ska programledaren ta reda på vad som defineras som en hund? Hur kan man göra? Dessa olika steg kan vara till hjälp när vi ska ta reda på om en källa är trovärdig eller ej.

  1. Är källan utformad på ett proffsigt eller slarvigt sätt?
  2. Är bilderna trovärdiga?
  3. När gjordes källan? Är den gammal eller ny?
  4. Är det reklam, information eller någons personliga åsikter som förs fram?
  5. Varför har källan skapats? Är det för att få dig att köpa något eller vill få dig att tycka något?
  6. Vem ligger bakom källan? Finns det någon avsändare?

Förbered gärna några olika frågeställningar som ni ska undersöka i klassen. Låt barnen rösta fram en fråga som de vill börja arbeta med. Har ni en smartboard i klassrummet passar det utmärkt att visa förloppet på helskärm.

Innan ni gör ovanstående undersökning i klassen kan det vara bra att ge eleverna förförståelse genom att ta del av sagoboken Superundersökarna, som tagits fram tillsammans med Skolverket. Boken handlar om flickan Emma och hennes nya vän Snytkorven och är en grundläggande berättelse om vikten av att vara källkritisk.

statens medieråd finns ytterligare tips om hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet för de yngre åldrarna. De delar in undersökningsförloppet i delarna: Vem? Varför? Vad? När? Hur?

Koppling till läroplanen
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.