Välj en sida

vi-ar-bastHandling
Res tillbaka till 80-talet i Lukas Moodyssons film Vi är bäst! Filmen utspelar sig i Stockholm och handlar om huvudpersonerna Bobo, Klara och Hedvig.

Dessa tre tjejer växer upp med ett stort ansvar och saknar många gånger stöd från vuxenvärlden. Detta resulterar i att den annars så känslomässiga tonårstiden blir än mer förvirrande.

När Bobos mamma är ute på krogen får Bobo laga middag till sig själv hemma i lägenheten. Som trygghet skapar tjejerna ett punkband tillsammans, utan att kunna spela något instrument eller ha något att spela på. De behöver förenas kring något som får dem att vilja lyckas och satsar helhjärtat på musiken. De har bestämt sig för att punken ska leva vidare genom dem och de gör allt för att lyckas.

Förslag på fortsatt arbete
Något som tjejerna i filmen har är en god självkänsla. De vågar göra saker som de vill, och de vågar säga ifrån när det behövs. På detta vis mår de, trots allt som händer runtomkring dem, ganska bra och har roligt tillsammans. De ser till att skratta åt sina egna och varandras misstag, istället för att gräma sig och de vågar prova nya saker.

Att veta om att man är värdefull räcker långt för att må bra. Har man en god självkänsla kan man enklare ta makt över sitt liv och göra sådant som får en att utvecklas och må bra.

Tonårstiden kantas ofta av perioder med dålig självkänsla och därför är det viktigt att prata om vad som får ens självkänsla att bli bättre och hur den kan stärkas. På umo.se finns det många värdefulla tips att ta del av gemensamt eller låta eleverna gruppvis arbeta med. Bildspelet kan visas i helklass och punkterna nedanför bildspelet kan med fördel fyllas på med dina elevers tips på att stärka självkänslan. Några av förslagen från umo är:

  • ”Försök vara extra modig och våga lite mer: våga stå för vad du tycker, våga fråga om sånt du inte vet, våga göra bort dig och våga bjuda på dig själv.
  • Umgås med personer som du gillar och känner dig trygg med”.

Umo.se finns det även hjälp att få ifall dina elever vill prata med någon utanför skola och familj. Här kan ni i bokstavsordning hitta olika sajter och organisationer som kan stötta och vara till hjälp för dem som behöver.

Det känns viktigt att ge ungdomar hopp om att de kan gå sin egen väg och följa sina drömmar och mål i livet och det är just vad den här filmen vill förmedla.

Koppling till läroplanen
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg­ ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6:

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.