Välj en sida

den-fjarde-kungenHandling
Så här i slutet av november månad passar det bra att titta på en julberättelse tillsammans i klassen. Denna film är animerad av Ted Sieger och berättad av Henric Holmberg.

För länge, länge sedan fanns tre konungar. En från öst, en från norr och en från söder som påbörjade sin vandring mot staden Betlehem. På samma vis skulle även en fjärde kung, kung Mazzel och hans kamel, försöka att ta sig till Betlehem genom att följa den starkt lysande stjärnan.

Allesammans skulle följa stjärnan, till den lilla staden Betlehem, där en konung hade fötts. På väg mot Betlehem uppstår det dock många oväntade överraskningar för Mazzel och hans trogna kamel. Faror och oväntade ögonblick gör dem därför mycket försenade till Betlehem.

På resan får Mazzel uppleva mycket spänning och vi som tittare erbjuds flera olika intressanta ingångar till diskussioner. Mazzel och hans kamel tar exempelvis hand om barn som de möter på vägen och ser till att de kommer i trygghet, innan de kan fortsätta sin resa.

Empatiska Mazzel är en god förebild och kan utifrån ett värdegrundsperspektiv visa på vad som är rätt med sina goda gärningar.

I filmen är det kamelen som har berättarrösten och allt utgår ifrån dennes perspektiv.

Förslag på fortsatt arbete
Det passar bra att ta del av några av de bibliska berättelserna, såhär månaden innan jul. Filmen är en berättelse, som kan kopplas till vidare diskussioner kring Jesus födelse. Många barn föredrar att ta till sig ett planerat innehåll med hjälp av både film och muntliga diskussioner. De animerade bilderna förstärker berättelsens innehåll och är tacksamma att utgå ifrån när du vill fortsätta arbetet inom religionskunskap.

Komplettera gärna filmen med att läsa en bok inom samma ämne. Förslagsvis läser du boken Den första julen av Birgitta och Anders Johansson. Den här boken passar bra som en adventsbok, eftersom den är indelad i 24 olika kapitel, det vill säga ett kapitel per dag fram till jul. Varje dag fram till jul samlar du klassen i en ring, tänder ett ljus och läser ett kapitel. På detta vis blir varje högläsningstillfälle extra högtidligt och uppmärksammat.

Koppling till läroplanen
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll, i årskurs 1–3:

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.