Välj en sida

catwalkHandling
I den här filmen träffar vi Ella som går på lågstadiet. Några klasskamrater till Ella är klädintersserade och pratar mycket om vilka kläder de bär, hur de ser ut och tar bilder som publiceras på sociala medier.

Plötsligt börjar också Ella intressera sig för kläder och alla plagg i hennes garderob känns barnsliga. Inga kläder passar längre hennes klädstil och det blir svårt att komma i tid till skolan på mornarna.

Ellas föräldrar reagerar och undrar hur det kommer sig att Ella inte längre kan använda sina gamla kläder. De pratar om mode och menar att ett klädintresse är ett vuxenintresse. Vad har hänt med den gamla Ella? Varför har hon plötsligt blivit så intresserad av mode och dyra kläder?

Förslag på fortsatt arbete
Barn och ungdomar tillbringar en större del av sin tid digitalt och deras fritid genomsyras till stor del av medier. Sociala medier har gjort det möjligt för unga att ta del av en annan arena än tidigare. Bilder och filmklipp finns lättillgängligt på internet och det är många unga som påverkas. Sociala medier har fått en betydelsefull plats i barn och ungdomars vardag och att vara uppkopplad mot internet medför inte sällan stora krav på hur man ska vara. Detta leder många gånger till jakten på de perfekta bilderna.

I en tid då identitetsskapandet äger rum, tror jag att det är viktigt att lyfta upp och diskutera detta ämne. Vårt samhälle skapar frihet och tillgång till många olika alternativ, men det kan för många skapa ångest och förvirring kring ideal och identitet. Till viss del har unga möjlighet att välja vilken livsstil de vill leva, de kan ompröva sin livsstil och låta den förändras. Men de måste vara medvetna om att den är föränderlig och vara medvetna om vad som påverkar deras val.

Att visa den här filmen, kan ge barn och unga nya erfarenheter som kan vara till stor hjälp när de själva står inför samma situation. Om du är osäker på gruppens medievanor passar det bra att ta reda på om och när de besöker internet, såsom instagram, youtube. Vilka sidor intresserar dem och varför?

Diskutera gärna frågor som:

 • Varför ville Ella inte ha sina gamla kläder?
 • Vad betyder kläder för dig?
 • Är det viktigt att ha märkeskläder?
 • Varför förstod inte Ellas föräldrar hennes intresse?
 • Känner du igen dig i filmen?

Kopplingar till läroplanen
Alla som arbetar i skolan ska:

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
 • Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
  i årskurs 1–3:
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.