Välj en sida

tva-hem-en-film-om-skilsmassaHandling
”Det var jättejobbigt att de bråkade när vi var hemma”.
”Det var en dag efter Gustavs kalas och sen var det skilsmässa”.
”Det kändes som jorden skulle gå under, typ”.
”Dom bråkade lite innan, men jag var lite förvånad”.
”Det är tråkigt att föräldrarna inte är tillsammans”. 

Ovanstående citat kommuniceras i filmen och beskriver många av de känslor som kommer upp när ens föräldrar har bestämt sig för en skilsmässa.

I den här filmen möter vi barn och ungdomar som försöker reda ut begreppet skilsmässa. Personligt berättande varvas med bilder som beskriver hur barnen har upplevt sina föräldrars skilsmässa.

Barnen berättar hur de delar upp sin tid mellan föräldrarna och bor ena veckan hos mamma och nästa hos pappa. Vissa är hos den ena föräldern på helgerna och hos den andra på vardagar.
Hur är det att bo på två ställen?

Inom familjerättsområdet menar man att orsakerna till en skilsmässa är många. Ibland har föräldrarna utvecklats på olika sätt och på så vis glidit isär, medan det ibland handlar om att den ene föräldern träffat en ny. Ibland måste båda föräldrarna flytta och då hammar de kanske långt ifrån varandra.

Förslag på fortsatt arbete
Kommunikationen mellan föräldrarna är något som ibland upplevs som ett problem hos barnen. Saknaden är ibland stor och barnen i filmen berättar hur de känner när de går till sängs och saknaden blir extra påtaglig.

Enligt familjerätten är det bäst att få ringa och prata med den föräldern som man vill prata med. Att prata med en vuxen, som inte är mamma eller pappa, är också viktigt. Ibland finns det någon på skolan som barnet känner lite extra förtroende för.

Det är aldrig barnets fel att en skilsmässa uppstår. Detta är viktigt att veta för barnen. På Bris kan barn och unga under 18 år chatta med en kurator. Efter att ni tagit del av filmen passar det bra att berätta att möjligheten finns. Givetvis kan alla som besöker chatten vara anonyma.

Efter filmen kanske någon vill berätta om hur det är att ha skilda föräldrar. Är det svårt att komma igång med en diskussion kan du istället fråga ifall eleverna känner någon med skilda föräldrar. Be dem beskriva hur de tror att deras livssituaution ser ut. Avsluta gärna med att lista några fördelar med att bo på två olika ställen. Att ha två rum, två familjer, olika regler på olika ställen. För visst finns det även några fördelar?

Som komplement till filmen passar det bra att läsa någon av följande böcker:

  • När mamma och pappa skiljer sig : en bok för barn om skilsmässor, av Emily Menendez-Aponte
  • Mina föräldrar skall skiljas, av Nina Ljungberg
  • Pappa kommer, av Inger Lindahl
  • Världens bästa kompis, av Sören Olsson


Koppling till läroplanen
Skolans mål är att varje elev:

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonenUndervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.